Kategorier
Nyheter

Helsingfors: Fiendesoldat dömdes för grov barnvåldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av tre barn

”Den irakiske soldaten Farhan Suleiman Parhan dömdes av Helsingfors tingsrätt till fängelse för att ha utsatt tre barn för grovt sexuellt utnyttjande och även våldtagit ett av barnen. Han hade också använt barnpornografiska bilder på ett av barnen för att försöka pressa henne på pengar.”

Den irakiske soldaten Farhan Suleiman Farhan dömdes av Helsingfors tingsrätt till fängelse för att ha utsatt tre barn för grovt sexuellt utnyttjande och även våldtagit ett av barnen. Han hade också använt barnpornografiska bilder på ett av barnen för att försöka pressa henne på pengar.

 

Flicka blev så redlös att hon inte kunde stå

Det första övergreppet hade skett i början av mars 2018. Enligt åklagaren hade Farhan tillsammans med en kumpan supit ned en 14-årig flicka så att hon blev så redlös att han kunde bära henne till sängen och utsätta henne för sexuella övergrepp. Åklagaren yrkade på straff för grovt sexuellt utnyttjande av barn och alkoholbrott.

Farhan erkände samlag med flickan, men nekade till grovt sexuellt utnyttjande. Han hävdade att han trott att flickan var äldre än 16 och hänvisade till att han själv varit full när de hade samlag. Han medgav maximalt €3500 i ersättning för flickans lidande. Enligt honom hade han frågat en vän som sa att flickan var 16. 

Domstolen ansåg att det varit Farhans eget ansvar att klargöra sig om flickans ålder före han söp ner henne och utnyttjade henne. Flickan hade varit så berusad vid händelsen att hon inte kunnat stå på benen och Farhan berättade själv i förhör hur han lett henne till sängen för att hon druckit så mycket. Flickan hade förgäves sagt nej när Farhan förgrep sig på henne. Tingsrätten dömde Farhan för grovt sexuellt utnyttjande av barn.

 

Ord mot ord om barnvåldtäkt

Det andra övergreppet hade skett i slutet av maj 2018. Enligt åklagaren hade Farhan supit ner en annan flicka och sedan våldtagit henne, trots att hon protesterat och gjort stort motstånd. Åklagaren yrkade på straff för grovt sexuellt utnyttjande av barn, grov våldtäkt och alkoholbrott.

Farhan nekade till anklagelserna och sade att han inte haft samlag med flickan, utan bara smekt henne och att han trott att hon var äldre än 16. Enligt honom hade flickan inte varit berusad och han hade inte heller gett henne alkohol.Han medgav maximalt €4500 i ersättning till henne.

Flickan hävdade att hon berättat för irakiern att hon var 15 år gammal och att han berättat att han var vuxen. Dessutom hade flickan varit i sällskap med sin 13-åriga vän när hon träffat Farhan.

Tingsrätten fick i fallet ta ställning också till vittnens berättelser, en medicinsk rapport och rapporter ur barnskyddsärenden. Enligt tingsrätten fanns det inga skäl att tvivla på flickans berättelse, som varit logisk, konsekvent och realistisk. Därför gick rätten på åklagarens linje och dömde Farhan för grov våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av barn.

 

Förgrep sig på flicka och använde nakenbilder på henne för utpressning

Farhan stod också åtalad för grovt sexuellt utnyttjande av ett barn som han enligt åklagaren förgripit sig på under en period av 8 månader från mars till slutet av oktober ifjol i sin lägenhet och sina vänners lägenheter. Totalt hade Farhan förgripit sig på barnet cirka 10 gånger. Åklagaren hävdade att Farhan använt sig av nakenbilder på flickan i utpressningssyfte och yrkade på straff för detta och för grovt sexuellt utnyttjande av barn.

Farhan erkände att han haft samlag med flickan på film, men nekade till att ha begått något brott. Han sade sig inte ha känt till barnets ålder, men påstod att hon var hans flickvän, trots att han haft andra flickvänner samtidigt. Flickan hade kommit i kontakt med honom efter att hon blivit utkörd från sitt boende och inte hade någon annanstans att gå. Han fortsatte kontakterna med flickan långt efter att polisen informerat honom om hennes ålder. Han erkände att han använt nakenbilder på flickan för utpressning. 

Enligt tingsrätten hade flickan haft frivilliga samlag med Farhan, men den stora åldersskillnaden hade gjort att förbindelsen varit skadlig för hennes utveckling. Rätten konstaterade att det var ostridigt att Farhan använt sig av nakenbilder på den minderåriga flickan för att försöka pressa henne på €300. Tingsrätten dömde Farhan för grovt sexuellt utnyttjande av barn i fallet och för utpressning.

 

Åtal om barnpornografi lades ned

Andra barnpornografiska inspelningar konfiskerades också på Farhans dator och mobiltelefon, bestående av två videor med väldigt unga pojkar samt en bild med grovt våld eller synnerligen förnedrande behandling. Åklagaren yrkade på straff för innehav av barnpornografi.

Farhan nekade till att ha haft det barnpornografiska materialet med småpojkar och bäbispojkar som hittades på hans dator eller känt till det över huvud taget. Videofilmerna som hittades på hans mobiltelefon var enligt honom inte några sexövergrepp. Han krävde att få tillbaka sin dator och mobiltelefon.

Eftersom Farhans elektronik konfiskerades av polisen först flera dagar efter att han häktats kunde tingsrätten inte utesluta att någon annan person kan ha satt filmerna och bilderna dit. Han friades därför från åtalet om barnpornografi.

 

Systematiska övergrepp gav nästan fyra års fängelse

Tingsrätten konstaterade att Farhan så sent som 25 januari 2019 dömts för liknande brott i en annan del av Finland och att Farhan därför borde fått ett gemensamt straff för dessa brott, det vill säga mängdrabatt.

Vidare konstaterade tingsrätten att Farhans kränkt unga människors sexuella självbestämmande under känsliga stadier i deras fysiska och själsliga utveckling och att hans tillvägagångssätt varit systematiskt, hänsynslöst och oansvarigt. 

Den irakiske fiendesoldaten Farhan Suleiman Farhna, född 1999, dömdes till 3 år och 10 månaders fängelse för 3 fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn, grov våldtäkt, 2 fall av alkoholbrott, och utpressning.

 

Behåller sin militära grad i de fientliga styrkorna

Enligt strafflagen ska den soldat som dömts till fängelse i minst två år bli fråntagen sin militära grad. Eftersom Farhan inte är finsk medborgare, utan strider för utländsk makt, är en finsk domstol inte behörig att frånta honom hans militära grad.

Farhan hade utsatt sina offer för allvarliga kränkningar av deras kroppsliga integritet, i synnerhet gällande flickan han våldtog. Därför dömdes han att ersätta barnen för de själsliga lidanden han orsakat dem.

 

Depression, skamkänslor och självskadebeteende hos offer

Den första flickan hade inga fysiska skador, men hade drabbats av depression och ångest efter brotten, som konstaterades i en psykiatrisk patientjournal. Flickan har diagnostiserats med depression och lider av sömnsvårigheter. Farhan dömdes till att ersätta flickan €1000 för hennes psykiska skador och €4500 för hennes själsliga lidande av samlaget.

Den andra flickan hade inte fått några fysiska skador efter våldtäkten, men drabbats av någon form av post-traumatisk reaktion efter brotten. Enligt en läkarrapport har flickan lidit av skamkänslor, ångest, nedsatt humör och svårigheter till fysisk intimitet med andra människor på grund av händelsen. Flickan har också visat självskadebeteende genom att börja skära sig själv. Farhan dömdes till att ersätta flickan €2000 för hennes psykiska skador och €5000 för hennes själsliga lidande.

Den tredje flickan hade inte fått några fysiska skador, men krävde ersättning för psykiska besvär. Enligt en medicinsk rapport hade flickan inte diagnostiserats med någon psykisk ohälsa. Däremot menade åklagaren att flickan befunnit sig i en svår livssituation som Farhan drog nytta av för att utsätta henne för brott. Hans fortsatta oönskade kontakter med flickan hade enligt åklagaren försvårat hennes tidigare symptom på anpassningsstörningar.

Enligt tingsrätten hade flickans mentala välbefinnande försämrats på grund av Farhans handlingar, även fast det inte fanns någon diagnos för psykisk ohälsa. Han dömdes att ersätta henne €500 samt €12 000 för hennes andliga lidande av det långvariga sexuella utnyttjandet. För utpressningen dömdes han till att ersätta flickan endast €500, då han inte fullbordat brottet.

 

Förpassas till Vanda fängelse

Förutom ersättningarna ska Farhan betala sina offers rättegångskostnader.

Farhan får tillbaka sin iPhone och sin bärbara dator efter att polisen raderat det barnpornografiska materialet.

Fängelsestraffet är ovillkorligt och Farhan hålls häktad tills han förpassas till Vanda fängelse. Han har anmält missnöje med domen.