Högskolan på Åland fick €60 000 av landskapet i EU-bidrag

Tjänsteman Ralf Stolt på landskapets Näringsavdelning beslöt att betala ut €24 500 plus €36 000 av skattebetalarnas pengar till Högskolan på Åland för deltagande i bidragsprojektet Business Lab samt ett projekt finansierat av EUs regionala utvecklingsfond.

Högskolan har tidigare avslöjats med bidragsfusk och korruption inom liknande projekt, vilket resulterade i en anmälan till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och att Högskolan tvingades betala tillbaka en del av bidragspengarna.

Foto: Högskolan på Åland