Kategorier
Nyheter

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade bidragskrav från Föreningen Norden

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade ett krav från Föreningen Norden på Åland på extra verksamhetsbidrag från landskapets inkomster från hasardspel.

Föreningen, som leds av verksamhetsledare Bror Myllykoski samt styrelseordförande Maiken Poulsen Englund hade 2016 krävt att få totalt €56 000 i bidrag av landskapet för sin verksamhet under året, men beviljades endast €45 000. Orsaken till det höjda bidragskravet var att föreningen hade valt att utöka sina personalkostnader, trots att landskapsregeringen tidigare uppmanat föreningen att vara återhållsam med anställningarna.

Efter att ha fått mindre bidrag än man krävde valde Föreningen Norden att gå till Högsta förvaltningsdomen med sina krav. I sitt svar till Hfd 2016 skrev finansminister Mats Perämaa (L) att föreningen hade ”höjt sina löner drastiskt och över gängse kollektivavtalsförhöjning för motsvarande tid” – något som förnekades av Myllykoski.

Idag meddelades landskapsregeringen att Högsta förvaltningsdomstolen förkastat Föreningen Nordens krav.

Förslag till fördelning av Paf-inkomster 2015

Finansminister Perämaas svar till Hfd