Kategorier
Nyheter

Holmqvists Lantbruksentreprenad fick €10 000 i bidrag för täckdikning

Byråchef Sölve Högman på landskapets Jordbruksbyrå beviljade €10 600 till Holmqvists Lantbruksentreprenad i Hammarland i ett investeringsstöd för täckdikning. Företaget har under de senaste åren skördat över €450 000 i bidrag från de åländska skattebetalarna.

Temabild, foto: Hushållningssällskapet