Kategorier
Nyheter

Hovrätten lindrar dom mot åländsk våldtäktsman och halverar fängelsestraffet

DOKUMENT

Helsingfors hovrätt R 19/2063

Helsingfors tingsrätts fällande dom för grov våldtäkt mot den åländske företagaren Jarl Christian Mathias Dahlblom stod sig inte i hovrätten. Både Dahlblom och åklagaren hade överklagat tingsrättens dom från i mars.

I domen som förkunnades idag av en enig hovrätt ändras brottsrubriceringen så att Dahlblom endast tillräknas våldtäkt istället för grov våldtäkt.

Rättegången skedde bakom stängda dörrar och domen har hemligstämplats för 60 år framåt för att skydda brottsoffrets privatliv.

I och med den lindrigare brottsrubriceringen lindras Dahlbloms straff också från tidigare dömda 4 och ett halvt års fängelse till 2 års fängelse. Han ska betala sitt offer totalt €13 000 för själsligt lidande och bestående men.

Brottet skedde i september 2017, då Dahlblom var 39 år gammal.