Kategorier
Nyheter

Ingen större minskning av passagerare på skärgårdsfärjorna i år

I motsats till de andra resenäringarna på Åland har skärgårdstrafikens färjor inte sett någon stor minskning i passagerare eller fordon hittills i år. Detta visar statistik som Ålands Nyheter tagit del av.

Sett till sin helhet fraktar skärgårdstrafiken 900 000 – 950 000 passagerare och ca 550 000 fordon per år. Totalt har 24 000 människor och 11 000 bilar rest till Åland från Finland via Galtby och Osnäs hittills under 2020. Detta är 3 3000 personer färre, men ungefär lika många fordon som ifjol. Nivåerna har hållit sig stadiga de senaste fyra åren.

Töftölinjen är den mest trafikerade linjen, men sedan ett par år tillbaka har landskapsregeringen slutat samla statistik för den färjelinjen, som fraktar runt 300 000 passagerare om året.

Föglölinjen är den näst mest trafikerade linjen och under perioden januari – juli har 60 000 fordon åkt rutten, vilket är 9% färre än ifjol.

Antalet passagerare på Föglölinjen har varit 100 000, vilket är 7% färre än ifjol. Bussarna har däremot uteblivit, men var inte mer än något dussin ifjol heller. Den största minskningen i passagerare och fordon var i maj – i juni och juli återhämtade siffrorna sig.

Norra linjen på rutten Vårdö – Kumlinge – Brändö har fraktat 24 000 fordon och knappt 40 000 passagerare under perioden, vilket är lika många passagerare och 3000 färre fordon än ifjol.

Södra Linjen till Kökar och Sottunga har haft 45 000 passagerare och drygt 17 000 fordon hittills i år, vilket är cirka 20% mindre än fjolårets 57 000 passagerare och 21 000 fordon under samma period ifjol.

De kortare färjelinjerna och landskapets wirefärjor har sett en liknande minskning i antalet fordon och passagerare.

Under sommarmånaderna juni och juli fraktades totalt 500 cyklar rutten Brändö – Kumlinge, 2000 cyklar Brändö – Osnäs, 750 cyklar Svinö – Degerby, 1800 cyklar på Norra linjen, 1200 cyklar på Södra linjen, 700 cyklar på Tvärgående linjen och 450 cyklar till Jurmo.

Ett normalt år åker mellan 14 000 och 15 000 cyklister med skärgårdsfärjorna, samt 3000 motorcyklister. Utöver det fraktar skärgårdsfärjorna på en årsbasis 27 000 lastbilar, 3500 bussar, knappt 6000 traktorer, 300 husvagnar och 2000 husbilar.