Kategorier
Nyheter

Ingrid Johansson (L): Åländska kvinnor blir gruppvåldtagna av åländska män

I måndagens lagtingsdebatt kring sexism hävdade Liberalernas lagtingsledamot Ingrid Johansson i en replik till ledamot Stephan Toivonen (Åd) att flera åländska kvinnor blivit gruppvåldtagna av åländska män. Toivonen kommenterade inte påståendet med hänvisning till att hans anförande rörde fall som bekräftats i rättegång.

Ingrid Johansson sade även att man inte ska skuldbelägga föräldrar som låter sina barn bli sexuellt utnyttjade av den andra partnern, då hon menade att även de ofta var själva utsatta. Johansson krävde även en så kallad samtyckeslag, något som fick bifall av Centerns ledamot Harry Jansson.

Johansson, som även är vice ordförande för ÅHS, anförde i lagtinget att det var hennes ”bestämda uppfattning” att 99,99 procent av kvinnor varit offer för sexuella trakasserier och hänvisade sina siffror till ”någon som höll på att doktorera i frågan”.

Ledamot Johansson menade även att domstolar dömer ut för låga straff vid sexualbrott och att detta var ett problem som Finlands regering bör ta tag i, men fick tillbakavisning av ledamot Johan Ehn (M) som försvarade fortsatt separation mellan den lagstiftande och dömande makten – något som Johansson vägrade acceptera.

Socialdemokraten Igge Holmberg anslöt sig till kollegan Johansson och krävde att domstolarnas nämndemän ska bytas ut till sådana som har ett synsätt som överensstämmer med regeringens.

 

Krävde stopp på skämt om kvinnor

Sara Kemetter (S) krävde i ett långt anförande bland annat ett stopp på ”skämt på kvinnors bekostnad.” Lantråd Katrin Sjögren (L) sade i sitt anförande att kansliminister Nina Fellman (S) är en av samhällets mest utsatta för sexistiska kränkningar, medan ledamot Igge Holmberg menade att ensamkommande flyktingar är mest utsatta.

Kemmeter krävde även att hushållsarbete ska bli avlönat och krävde införandet av en så kallad samtyckeslag.

Obunden samlings partiledare Bert Häggblom anförde i lagtinget att så kallat hedersvåld introducerats i det åländska samhället av inflyttade, något som ledamot Igge Holmberg motsatte sig. Istället menade Holmberg att den genomsnittlige våldtäktsmannen var svensk, nykter och i åldern 25-35, samt hänvisade till berättelser på sociala medier om övergrepp från 1930-talet. Liberalen Mikael Staffas anslöt sig till kollegan Holmberg och ifrågasatte varför Häggblom hade nämnt inflyttades attityder till familjevåld istället för alkoholens roll.

Bert Häggblom hänvisade å sin sida till sin erfarenhet som jurist i relevanta brottsmål och uppmanade intresserade att bilda sin uppfattning från tingsrättens protokoll.

 

Krävde sänkta löner för män

Ålands Framtids partiledare Axel Jonsson krävde att mäns löner skulle sänkas så att de skulle motsvara vad han menade vara kvinnors lägre löner. Han förespråkade även vad han kallade ”ansvarsfull uthängning” av personer som missköter sig. Även Jonsson stödde en så kallad samtyckeslag, påhejad av socialdemokraten Tony Wikström.