Kategorier
Nyheter

Insändare: Felaktig upphandling av läktarentreprenaden Baltic friidrottsanläggning

Med anledning av att Mariehamns Stad upphandlat en nästan dubbelt så dyr entreprenör till rubricerat projekt:

Hur kan ansvariga tjänstemän och politiker välja en entreprenör med mer än 40% högre anbud?

Det motsvarar belopp i mångmiljonklassen. Som drabbar skattebetalarna.

Av vilken anledning ställer man upphandlingsvillkor med kravet på 1 miljon euro i årsomsättning, motsvarande 10 miljone koronor – för ett uppdrag av halva värdet?

Av vilken anledning kräver man dubbla aktuella bygg referensuppdrag om minst 500 tusen euro, motsvarande 5 miljoner kronor?

Om två bolag i samarbete lägger:

A) ett lägsta ekonomiskt entreprenadanbud, med
B) sammanlagt 100 års erfarenheter och under åren gediget byggd kompetens, och
C) gemensam mångmiljardomsättning, måste detta absolut vara likvärdigt och överväga andra anbudsgivande entreprenörer.

Kompetensen och den tryggade ekonomiska stabiliteten kompletterades dessutom med en
D) total fullgörandegaranti för entreprenaden genom den traditionella byggförsäkringen.

Hur kommer det sig att man inte sakligt och i konkurrens har värderat dessa aspekter?

Alla offentliga upphandlingar handlar alltid om totalt lägsta belopp för beställaren, för skattebetalarna. Därför måste det lägsta anbudsbeloppet vara vinnande.

Om det ändå av olika administrativa och många gånger omotiverat ställda anbudsvillkor leder till att det mest ekonomiska anbudet förkastas, måste en beställare göra om sin upphandling.

Skulle det krävas administrativa och ekonomiska villkor för ett uppdrag, av politiska eller lagstadgade orsaker, är det ju mer logiskt och sakligt och fortfarande mest ekonomiskt fördelaktigt att man då begär dessa villkor i samband med kontraktsvillkorens skrivande – med den mest fördelaktiga anbudsgivaren.

Beställaren och skattebetalarna får ju då den lägsta kostnaden för sin beställning – med vederbörliga krävda säkerheter för entreprenaden.

Upphandlingsbeslutet måste omprövas.

Capolino Sweden AB, Stockholm

Martinson Byggsystem AB, Bygdsiljum / Umeå

 


Mariehamns kultur- och fritidschef Fredrika Sundberg meddelar att staden avstår från att ge replik.