Kategorier
Nyheter

Justitieministern kräver strängare straff för pedofiler

I ett pressmeddelande meddelar Finlands justitieminister Antti Häkkänen (Saml) att han vill att sexualbrott mot barn ska straffas hårdare än idag. Ifjol bad Häkkänen tjänstemän inom Justitieministeriet att ta fram förslag om hur straffskalan för sexualbrott kunde ändras. Justitieministeriet föreslår en ny bestämmelse som ska gälla de grövsta fallen och som förslag på brottsbenämning ”grov våldtäkt av barn”, med fängelsestraff på 4-12 år. Det maximala straffet för sexuellt utnyttjande av barn föreslås också höjas från 4 till 6 år.

– Jag anser att sexualbrott är mycket allvarliga gärningar och då de riktar sig mot barn är de särskilt fördömliga. Vi måste göra allt vi kan för att skydda barn mot vålds- och sexualbrott, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Foto: Laura Kotila, statsrådets kansli