Kategorier
Nyheter

Känd åländsk medieprofil hotade vittne för att försöka stoppa åtal mot honom för grova sexualbrott mot barn

Genom hotfulla meddelanden försökte en känd åländsk medieprofil pressa ett vittne för att förmå ett offer för sexuella övergrepp att ta tillbaka anklagelserna mot honom. Mannen, som då arbetade på den skattefinansierade kanalen Ålands Radio, var på väg att åtalas för grovt sexuellt utnyttjande av två barn när han skickade meddelandena. Övergreppen hade skett systematiskt under en lång period och offren hade varit väldigt unga. Händelsen tystades sedermera ned av åländsk media trots att mannen dömdes till fängelse för brotten.

Sedan barnen berättat för sin familj om vad de utsatts för hade de konfronterat radioprofilen och bandat in konversationen.

DOKUMENT

Åbo hovrätt R 15/1516

Efter konfrontationen hade mannen försökt förlikas med sina offer, men när de vägrade och det stod klart att saken var på väg till åtal började han istället skicka meddelanden till dem via Facebook, där han hotade med att avslöja intima detaljer om ett vittnes sexliv ifall de inte drog tillbaka anklagelserna och gick med på förlikning. Ålands Nyheter har tagit del av meddelandena, som användes som bevis i tingsrätten och i Åbo hovrätt.

”Fråga X om hon är medveten om att det nog kommer att frågas om vårt engagemang i en klubb i XXX? Förlikningserbjudandet står kvar!”

I ett annat meddelande skriver radioprofilen:

”Tror ni att X är medveten om att rätten nog vill ha en beskrivning av vårt sexualliv. Kan nog få öronen att spetsas. Vi var i slutet 90-talet och början av 2000-talet med i en parklubb i XXX som heter XXX där man har sex tillsammans med andra par. Vi träffade även andra par på andra platser och flera gånger ville X [borttaget] vilket hon fick.

Hon ordnade det själv. Kan kanske va lite genant?”

Trots att mannens meddelanden är klart hotfulla mot ett vittne och dessutom avsedda att försöka påverka rättsprocessen, valde tingsrätten att inte ge dem någon större vikt i sin dom:

”Vad syftet med meddelandet som han skickat till målsäganden i punkt 1 förblir oklart, men det kan ha sänts i avsikt att påverka målsäganden som kort innan anmält ärendet till polisen.”

 

Radioprofilens hot var detaljerade. Ålands Nyheter har censurerat känsliga uppgifter.

 

Den inspelade konfrontationen presenterades också som bevis i tingsrätten. Ålands Nyheter har begärt ut inspelningen, men det bevismaterialet är enligt hovrätten hemligstämplat. Ur tingsrättens dom framkommer det ändå att radioprofilen på inspelningen ber om förlåtelse från sina offer när han konfronteras med brotten, att han inte ifrågasätter anklagelserna och att han inte nekar till dem. Trots det ansåg tingsrätten att man inte kunde dra några slutsatser från inspelningen.

Tingsrätten dömde ändå mannen till fängelse för grovt sexuellt utnyttjande av barn, med hänvisning till brottsoffrens trovärdiga berättelser – som fick stöd av flera vittnens berättelser.

 

Domen tystades i media

Mannen avslutade sin anställning på Ålands Radio i samband med att anklagelserna började komma upp i daga. Efter att han dömdes tystade åländsk media gemensamt ner händelsen – trots mannens väldigt offentliga profil och brottens allvar. Ålands Radio publicerade en minimal notis och tidningarna Åland och Nya Åland tog inte heller upp saken desto mer. Mannen hade tidigare arbetat för bägge tidningar.

Drygt ett år senare friades radioprofilen av Åbo hovrätt, trots bevisen, vittnesmålen och brottsoffrens trovärdiga berättelser. Hovrätten fråntog det ena offret åtalsrätten i fråga om de tidigaste övergreppen eftersom offret inte hade väckt begäran om åtal inom ett år efter att offret blev 18 år och hovrätten fråntog också åklagaren åtalsrätt för de brotten. Trovärdiga berättelser, flera vittnen, bevis i form av radioprofilens meddelande och inspelningen av konfrontationen ansågs inte av hovrätten räcka för att döma honom:

”A och B:s berättelser har i sig har varit detaljerade och trovärdiga. Övrig personbevisning samt skriftlig bevisning stöder i och för sig målsägandenas berättelser, men är andrahandsberättelser eller annars till naturen sådana att de inte kan ges nämnvärd vikt i bevisvärderingen. Den åtalade har konsekvent bestridit att han skulle ha gjort sig skyldig till de gärningar som beskrivs i åtalet.”

”I denna situation där det vid sidan om målsägandenas berättelser inte har framkommit någon substantiell stödbevisning har det blivit ostyrkt att den åtalade skulle ha gjort sig skyldig till de gärningar för vilka han åtalats. Därför ska åtalet förkastas”, står det i hovrättens dom.

Mannen har sedermera avlidit.