Kategorier
Nyheter

Konsultförslag: Ålands Innovationscentrum blir verktyg för att kanalisera skattepengar till banker, försäkringsbolag, konsulter, advokater

Ingen kan tjäna två herrar. På Åland vet åtminstone landskapsregeringen vilken av de två herrarna de ska tjäna och med ett nytt riskkapitalbolag ska det bli enklare att föra över ålänningarnas gemensamma medel till bankirer och andra storföretagare.

Det är konsulten Christer ”Krille” Mattsson från Moderaterna, som har gjort en utredning av att starta Ålands Innovationscentrum (ÅIC) för att odla upp nya företag och stöda dem i uppstarts-fasen.

Detta med löften om att satsa på ”innovation, digitalisering, automation, maskinlära, artificiell intelligens och robotisering”.

I praktiken ska det ske genom att kanalisera skattepengar till en välavlönad verksamhetsledare, samt till bankirer, bokförare, försäkringsbolag, advokater, fastighetsbolag och patentbolag.

”Nu är det dags att lyfta blicken och höja ribban för framtiden”, skriver Mattsson i inledningen av sin rapport, där han också föreslår att ÅIC ska samarbeta med liknande projekt som drivs av akademiker i Uppsala och Åbo.

Mattssons snillrika idé går ut på att ”minst en miljon euro” betalas in till Ålands Innovationscentrum – till att börja med. För pengarna ska ÅIC anställa en verksamhetsledare och betala konsultarvoden till företagstoppar för €200 000 per år och använda €100 000 för att stöda nyföretagande med startbidrag. Enligt planen ska banker, försäkringsbolag, advokatfirmor och fastighetsbolag bjudas in till samarbete och sedan erbjudas möjlighet att köpa andelar när ÅIC sedan görs om till ett aktiebolag.

De bolag som har köpt andelar ges i utbyte rätten att få ta del av framtida bidragspengar genom att de entreprenörer som beviljas startbidrag av ÅIC måste använda pengarna för att köpa tjänster av andra bolag – enligt Mattssons förslag av de bolag som köpt in sig i ÅIC.

Pengarna ska komma från skattebetalarna, bland annat genom att man ändrar lagen om offentligt riskkapital på Åland och genom att utnyttja olika EU-fonder:

”Det finns en uppsjö av exempelvis EU-fonder och EU-program men det är krävande att känna till vilka finansieringsmöjligheter som finns inom EU och hur dessa kunde kanaliseras till åländska företag”, skriver Mattsson i sin rapport.

Konsult Mattsson skriver också att andra former av kapital behövs, men föreslår att detta sker genom landskapsregeringens näringsavdelning istället för via ÅIC.

Ålands Innovationscentrum är till viss del en fortsättning av riskkapitalbolaget Ålands Utvecklings AB, som varit föremål för skandal, då man använde ett EU-bidrag på en miljon euro för att gynna Ålandsbanken genom att fiffla med check-krediter. Samtidigt som Ålandsbanken lyckats tjäna €80 000 på korruptionen står Ålands Utvecklings AB kvar med en skuld på åtminstone en miljon euro och kanske dubbelt så mycket som måste betalas tillbaka före bolaget läggs ner.