Kategorier
Nyheter

Katastrofal arbetslöshet i landet: Över 432 000 människor utan jobb enligt AMS

Regeringens undantagstillstånd och de fortsätta förbuden och restriktionerna av civilsamhället har fått katastrofala konsekvenser för de enskilda medborgarna och för finländarna som folk.

AMS rapporterar att det enligt deras senaste siffror nu finns över 430 000 arbetslösa arbetssökande i landet, vilket är mer än dubbelt så många som vid samma tid 2019.

Över 181 000 Finländare är permitterade, vilket är tretton gånger fler permitterade än vid samma tid 2019. Antalet arbetslösa över 50 är över 140 000, vilket är 56 000 fler än ifjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande har fördubblats, från 28 000 till 56 000 människor.

I republiken finns 97 000 lediga jobb, vilket är 32 000 färre än vid samma tid ifjol. Över 100 000 finländare har satts i statliga åtgärder för att maskera deras arbetslöshet, såsom lönesubventionerat arbete, provarbete, arbetskraftsutbildning och frivilliga studier.

Finlands sittande regering har indikerat sina avsikter att använda den ekonomiska kris de själva skapat för att sätta den finska befolkningen och framtida generationer i skuld – utan någon gräns för skuldens storlek.

Foto: Andrew Neel