Kategorier
Nyheter

Klagomål från ålänning över att ha blivit kokad med elektromagnetiska vågor

Landskapsregeringen har behandlat ett klagomål riktat mot Ålands Polismyndighet från en individ som anser sig ha blivit utsatt för mordförsök den 4 september 2013 genom att kokas ihjäl med elektromagnetiska vågor.

Polisen säger att de fick in flera anmälningar, varav den sista kom i juli 2019. I oktober samma år lades utredningen ned.

Klaganden har inte bara vänt sig till landskapsregeringen för hjälp, utan också kontaktat Justitieämbetet i Helsingfors och den biträdande chefen för Finland inom EU, men inte fått svar.

Landskapsregeringen meddelar via vice lantråd Harry Jansson (C) att den inte finner skäl att misstänka något lagstridigt i hur Ålands polismyndighet behandlat ärendet.

På bilden: Det elektromagnetiska vapnet Krasukha 2