Kategorier
Nyheter

Kökars fullmäktige väljer om sin kommunstyrelse efter att de gjorde fel förra gången

Kökars kommunfullmäktige tar tillbaka två tidigare beslut efter att ledamoten Thomas Dahlgren (ÅLD) överklagat dem till Ålands förvaltningsdomstol.

Det rör sig om att kommunfullmäktiges möte den 18 augusti i år hade sammankallats på ett felaktigt sätt. Under mötet hade kommunstyrelsen avsatts och en ny blivit vald av fullmäktige.

I och med besväret valde kommunfullmäktige nu att ta tillbaka bägge beslut och istället välja en ny kommunstyrelse – vilket blev exakt den samma som tidigare, med Lotta Eriksson som ordförande.

Under mötet lämnades en motion in av fullmäktigeledamot Gerry Allgode, som begärde att kommunen ska avsluta sin närvaro på Facebook och särskilt sin medverkan i den privata gruppen ”Kökarforum”. Allgode hänvisar i sin motion till att Datainspektionen rekommenderat myndigheter att hålla sig borta från Facebook, i och med att företaget skickar känsliga personuppgifter till Förenta Staterna.

En skriftlig reservation mot fullmäktiges möte den 15.10 lämnades in av Thomas Dahlgren och två andra. De reserverar sig mot att skatteinkomster dubbelbokförts i kommunens bokföring och att betalningar från 2021 satts in i bokslutet för 2020.