Kategorier
Nyheter

Kommunernas Socialtjänst fick avslag på krav om €520 000 i bidrag

Kommunernas Socialtjänst (tidigare Ålands Omsorgsförbund) – som är de åländska kommunernas gemensamma förbund för att ta vara på utvecklingsstörda medborgare – fick igår nej av landskapsregeringen och socialminister Annette Holmberg-Jansson (M) på sin ansökan om drygt €520 000 i anslag för ”etableringskostnader”.

Förbundet försökte redan ifjol få dessa pengar av dåvarande regeringen Sjögren, men fick också då avslag. Efter att en ny regering tillsatts beslöt förbundsstyrelsen att försöka igen. Enligt ett brev undertecknat KSTs ordförande Clas Öfverström (M) och förbundsdirektör Katarina Dahlman behövs pengarna för att ”främja en likvärdig service, en effektiv användning av resurserna, en samlad kompetens och en ökad specialisering inom personalen, en större integritet, en stärkt anonymitet och ett gott rättsskydd.”

KST vill att €130 000 ska användas för att anställa områdeschefer under perioden augusti – december. Cheferna ska rekryteras från befintliga anställda och personal som kommer att överföras till KST. Bara för att göra de nya avtalen för personalen som överförs kräver KST hela €80 000 – enligt Öfverström och Dahlman ”för att de anställda ska känna trygghet i samordningen”.

Det hejdlösa it-slöseriet som har kommit att prägla offentlig sektor på Åland ska också ta plats inom KST. Utav de äskade pengarna vill de ge €125 000 till landskapsregeringens dunkla it-bolag Åda AB för ”kartläggning, upphandling, implementering och inköp av hårdvara.” Öfverström och Dahlman krävde också hela €20 000 av skattebetalarnas pengar för att ”ta fram en grafisk profil” och förnya förbundets hemsida. Ännu mer pengar vill de ha för propagandakampanjer för KST riktade mot allmänheten – totalt €24 000 för vad de själva kallar ”informationskampanj”.

För att hyra extra utrymme för en väntad personalökning på 30 personer vill de ha €32 000 och slutligen krävs €100 000 för att anställa en projektledare.

Minister Annette Holmberg-Jansson beslöt att avslå ansökan och meddelade att ifall ärendet ska bli aktuellt behöver KST åstadkomma verksamhetsplaner och budgeter för 2020-2023, samt tydligt specificera hur de räknat på kostnaderna de uppgett och motivera varför kostnaderna inte redan tagits i beaktande i kommunernas budgeter.

KST har fram till 2.3.2020 på sig att lämna in de kompletterande handlingarna.

På bilden: Minister Annette Holmberg-Jansson, foto: landskapsregeringen