Kategorier
Nyheter

Kommunstyrelseordförande och kommundirektör var jäviga när de beslutade vem som fick chefstjänst

Ordförande Jana Eriksson i Lemlands kommunstyrelse och kommundirektör Julia Lindfors var bägge jäviga när de i oktober utsåg Kenneth Rosenberg-Brunila till ny teknisk chef i Lemland.

Totalt hade 9 personer sökt tjänsten – som ger €4410 av skattebetalarnas pengar i månadslön. Beslutet att anställa Rosenberg-Brunila togs på kommunstyrelsens möte 18 oktober i år.

I november lämnades ett besvär in över jävsförhållandena och igår konstaterade kommunstyrelsen att både Eriksson och Lindfors hade varit jäviga när de tog beslutet. Därför återförs ärendet till Lemlands kanslichef för vidare behandling.

En av de sökande som inte fick tjänsten hade också begärt ut bedömningarna av de som sökt tjänsten från kommunen. Något som han nekades att få på beslut av kommundirektör Lindfors.