Kategorier
Nyheter

Mirakelkommissarie anställs av politikerna i Lemland, Föglö, Lumparland: Skapar 20 företag och 60 arbetsplatser på bara 3 år

I socialistiska regioner är ekonomin inte styrd av utbud och efterfrågan, utan centralstyrs istället av tjänstemän som agerar på uppdrag av politiker.

Glesbygdskommunerna Föglö, Lemland och Lumparland ska tillsammans anlita en ekonomisk kommissarie för att under 3 år ”utveckla” näringslivet – så länge landskapsregeringen betalar hälften av den uppskattade kostnaden på €42 000, varav €36 000 ska gå till kommissarien.

Initiativet kommer från politikerna i Lemland och deras kollegor i Föglö och Lumparland har redan bestämt att de vill delta.

Som brukligt inom planekonomi överskrider löftena om resultat vida vad som realistiskt kan förväntas. Lemlands kommunstyrelse skriver att projektet kommer att resultera i att 10-20 nya företag öppnas och att 20-60 nya arbetsplatser skapats efter tre år.

”Det gemensamma projektet är tänkt att formas i samråd med de lokala politikerna i regionen samt de ledande tjänsteinnehavarna, men framförallt med det lokala åländska och regionala näringslivet och näringslivsorganisationerna”, skriver kommunstyrelsen om sina planer.

Lemlands kommun har under senare år haft problem med sin ekonomi – bland annat på grund av ökande arbetslöshet och ”oförutsedda behov av köptjänster inom den sociala sektorn”. Kommunen gjorde ifjol ett minusresultat på €900 000.

Kommunens ekonomi är nu så pass ansträngd att man i senaste mötet för kommunstyrelsen ansåg att de inte hade råd med sådant som vägskyltar eller kulturvandringar med lokala guider.

I Lemland har också många avgifter inom det kommunala höjts, inklusive skatterna. Och tack vare kommissariens ekonomiska mirakelkraft räknar kommunstyrelsen med ökade skatteintäkter:

”Det kan konstateras att Lemlands kommun har en förhållandevis låg samfundsskattekraft. Det föreslagna projektet kan bidra till ökad samfundsskattekraft under lång tid framöver.”