Kategorier
Nyheter

Konsulter ska granska konsulters planer för ny bro över Bomarsund

Infrastrukturminister Mika Nordberg (M) beslöt att anlita konsultbolaget WSP Sverige för att granska ett så kallat ”förfrågningsunderlag” som ska upprättas av konsulter från Bjerking AB för byggandet av en ny bro över Bomarsund. Kostnaden för granskningen beräknas till cirka €30 000.

För tillfället ska Bjerking AB enligt schemat vara i stånd med att göra ritningar för stålbågen på den nya bron, vilka beräknas bli färdiga strax före nyår. Stålbågeritningarna är det mest arbetsdryga momentet i planerandet av den nya bron.

I april nästa år beräknas planerna vara färdiga och ha gått igenom alla granskningar och revisioner. Därefter ska entreprenaden upphandlas och själva brobygget beräknas ta knappt två år och bli färdigt i april 2021.

Enskild föredragning med Mika Nordberg