Kategorier
Nyheter

Konsumenternas förtroende för Finlands ekonomi lägsta någonsin

”Indikatortalet är det dystraste under mäthistorien 1995-2020 för konsumenternas förtroende.”

Så skriver Statistikcentralen, som idag rapporterar den lägsta indikatorsiffran för finska konsumenters förtroende någonsin.

Det som har försvagats betydligt under april är medborgarnas syn på den egna ekonomin, förväntningarna på den egna ekonomin, Finlands ekonomi om 12 månader och planerna på att konsumera kapitalvaror under de följande 12 månaderna.

Finska löntagare är också oroligare än någonsin för att bli arbetslösa, samtidigt som de inte tror att konsumentpriserna kommer att sluta stiga. De flesta konsumenter ser sin egen penningsituation som utmärkt, men förväntar sig inte att kunna fortsätta spara på samma nivå som tidigare. Fortfarande är det många som funderar på att ta lån inom de närmsta 12 månaderna.

Konsumenternas förtroendeindikator, källa: Statistikcentralen
Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år, källa: Statistikcentralen