Kategorier
Nyheter

Krisstöd för att gynna bankerna klubbades av landskapsregeringen idag

Näringsminister Fredrik Karlström (M) beslöt idag om principerna för ett nytt slags likviditetsstöd. Stödet är helt och hållet utformat för att gynna bankerna och deras herravälde över Åland. Kravet på stödtagare är att de ska ha sökt och beviljats ett kreditlån hos en bank. Ju större kredit företaget beviljas hos banken, desto mer av skattebetalarnas pengar betalar landskapsregeringen ut i bidrag till företaget – som mest €200 000.

Stöd beviljas upp till 20% av beviljad kredit belopp och företagens ekonomiska svårigheter ska specifikt bero på undantagstillståndet i Finland på grund av det kinesiska coronaviruset Covid-19.