Kategorier
Nyheter

Kurder löpte amok på socialkansliet i Mariehamn

Tingsrätten dömde Shirko Abbasi Sardasht, som även går under namnet Sherko Zarifkar, till ovillkorligt fängelse efter att han gått bärsärkargång inne på ett socialkontor tillsammans med sin syster, samt för våldsamt motstånd mot tjänsteman, efter att han ringt och mordhotat en kvinnlig handläggare.

 

Kurdiska syskon löpte amok på socialkansli
I mars 2016 hade Shirko Sardasht enligt åklagaren hotat anställda på socialkansliet i Mariehamn med våld ifall de inte ändrade ett beslut och betalade hans systers hyra med skattebetalarnas pengar. Handläggaren ville inte träffa honom eller hans syster och bägge syskon reagerade med ursinne. Shirko Sardasht tog en stol som han använde för att hota att slå in glaset till receptionen ifall de inte fick träffa handläggaren. Därefter kastade han stolen i en dörr och gick lös på inredningen i väntrummet med sparkar. Åklagaren yrkade på straff för våldsamt motstånd mot tjänsteman, alternativt olaga hot.

Shirko Sardasht bestred åtalet eller att han haft uppsåt att hindra någon tjänsteåtgärd. Han skyllde på sin syster, Shakila Abbasi Sardasht – som även går under namnet Shakiila Keff – och menade att han endast försökt lugna ner henne och att det var hon som lyfte stolen.

 

Bakgrund av aggressivt beteende
En av tjänstekvinnorna från socialkansliet som var på plats berättade att Shirko Sardasht tidigare uppträtt aggressivt. Tre tjänstekvinnor gick för att ta emot Shirko Sardasht och hans syster Shakila Sardasht i receptionen. Shakila Sardasht hade blivit vräkt från sin lägenhet på grund av flera månaders obetalda hyror och krävde att få träffa en namngiven handläggare.

Handläggaren ville inte träffa Shakila Sardasht och syskonen började löpa amok i receptionen, med höga skrik, svordomar och ”väldigt fula ord” mot tjänstekvinnorna. Kurderna hivade receptionens lösöre och möblemang omkring sig och polisen tillkallades. Shirko Sardasht sparkade sönder en dörr och slog omkring sig i sitt ursinne, därefter lyfte han en stol över huvudet och hotade slå in glaset i receptionsluckan. Enligt tjänstekvinnan är personalen på socialkontoret van med verbala hot, men att detta var något annat och en skrämmande situation.

Ett vittne berättade att syskonen Sardasht kom till socialkansliets reception tillsammans och blev ursinniga när de inte fick träffa en handläggare. Kurderna hade gått lös på möblemang och lösöre och Shirko Sardasht hade lyft upp en stol som han hötte med mot receptionsluckan och hotade med att kasta in.

Ett annat vittne berättar att hon satt och samtalade med Shirko Sardasht i socialkansliets reception när hans syster stormade in och ville ha tag på en namngiven handläggare. Shirko Sardasht hade försökt lugna sin syster, men sedan själv blivit exalterad och drabbats av sådant ursinne att han enligt vittnet inte längre var kontaktbar, när han gick lös på inredningen.

 

Rätten dömde enligt alternativt åtal
Medan åklagaren hävdade att Shirko Sardashts blev våldsam för att försöka påverka tjänsteutövningen på socialkansliet menade tingsrätten att hans beteende kunde bero på enbart ilska. Tingsrätten dömde istället Shirko Sardasht för olaga hot, för att han hötte med en stol mot receptionsluckan, där en tjänstekvinna befann sig.

Åklagaren yrkade också på straff för skadegörelse och motstånd mot tjänsteman under kurdernas holmgång i receptionen, men punkterna lades ned eftersom brotten hunnit preskriberats.

 

Digert kriminellt register
Åtalets allvarligaste punkt kom från en händelse i juni 2017. Shirko Sardasht avtjänade samhällstjänst istället för ett fängelsestraff på grund av sin tidigare kriminalitet. Han har tre gånger tidigare dömts för våldsamt motstånd mot tjänsteman 2010, 2015 och 2015 samt för fyra fall av misshandel mellan 2010 och 2012.

Det blev aktuellt att avbryta Shirko Sardashts samhällstjänst och istället fängsla honom för att kontakterna med honom präglades av hans aggressiva utbrott och att han vägrade komma till möten.

 

Ringde och hotade med att söka upp kvinnas familj och hämnas
Shirko Sardasht hade ringt till en tjänstekvinna inom Brottspåföljdsmyndigheten och hotat henne ifall hon inte skötte hans ärende enligt hur han bestämde. Enligt åklagaren hade han hotat med att söka upp hennes släktingar, ”bränna ner hela Åland” och ”döda alla på Åland” ifall hon inte lät honom fortsätta sin samhällstjänst istället för att fängslas.

Shirko Sardasht bestred åtalet. Han medgav samtalet, men inga hot.

 

Skulle ”bränna ner hela Åland”
Kvinnan berättade att hon hade kontakt med Shirko Sardasht, då hon var handläggare för hans samhällstjänst och att han stundvis visade ett väldigt aggressivt beteende. Han hade ringt henne och skrikit och hotat med att hämnas på henne och ”bränna ner hela Åland”. Han hade också hotat kvinnan med sina släktingar. Shirko Sardasht hotade i samtalet med att leta upp kvinnan och lovade att ”hon kommer att få se att han menar allvar”. Kvinnan hade frågat Shirko Sardasht om han förstod att han hotade henne, vilket han sa att han förstod. Kvinnan upplevde hoten som tunga och ringde till polisen.

 

”Alla är rasister”
Senare samma dag ringde Shirko Sardasht till kvinnan och förklarade att orsaken till hoten var att han ansåg att alla var rasister som inte förstod honom.

Enligt kvinnan uppfattade hon hoten som påtryckningar mot henne för att få henne att ändra ett beslut som hon inte själv kunde fatta. Hoten hade påverkat hennes arbetsförmåga under en period och hon hade tagit det på allvar och oroat sig för sin säkerhet. Tingsrätten valde att tro på kvinnans berättelse – trots bristen på andra bevis – och dömde Shirko Sardasht för våldsamt motstånd mot tjänsteman.

 

Ovillkorligt fängelse
Kurden Shirko Abbasi Sardasht, född 1992, dömdes till 5 månaders ovillkorligt fängelse för olaga hot och våldsamt motstånd mot tjänsteman. Han skall också betala en brottsofferavgift på €80 till staten. Shirko Sardasht har anmält missnöje med domen.