Kategorier
Nyheter

Kvinnor behjälpliga med att ordna barn för vänsterakademikern att våldta i Föglö

Såsom Ålands Nyheter rapporterade tidigare i veckan har vänsterakademikern Maths Bertell (tidigare Gustafsson) dömts till 9 års fängelse av Södertörns tingsrätt för grova våldtäkter och grova sexuella övergrepp mot två små barn, som han inledde i Föglö och sedan fortsatte systematiskt på andra platser.

Ur åklagarens beskrivning framgår det hur Bertell med hjälp av sin fru lyckades nästla sig in hos flera familjer och övertyga dem om att låta honom sitta barnvakt åt dem.

I oktober 2020 berättade ett av offren om övergreppen när föräldrarna var på väg överlämna barnet i Bertells våld ännu en gång. Föräldrarna upprättade en polisanmälan och Bertell häktades.

DOKUMENT

Södertörns tingsrätt: Mål B 16673-20

Offer gav trovärdiga uppgifter

Bägge barn hade blivit våldtagna de första gångerna av Bertell på hans sommarställe i Föglö. Sedan hade övergreppen fortsatt vid ett stort antal tillfällen på Föglö och på olika platser i Sverige dit han förde sina offer när han var barnvakt – i huvudsak i hans bostad och på badhus. Det ena offret hade blivit utsatt för övergreppen under flera års tid. De två offren och deras familjer var inte speciellt bekanta med varandra och offren gick inte heller i samma skola.

Tingsrätten tog del av videoinspelningar av polisförhören med barnen och ansåg att bägge gett mycket trovärdiga intryck utan tecken på överdrifter.

Försvarsadvokaterna hävdade ett det ena barnet bara hittat på allt för att barnet längtade efter sin mamma och inte ville åka iväg. Tingsrätten ansåg att försvarets beskrivning varken var rimlig eller trolig.

 

Omfattande konversationer med andra pedofiler

Ur de övriga bevisen framgick det att Bertell under 2014 sökt vård för sexuell perversion efter att hans fru hittat pornografi för pederaster i hans ägo. Frun hjälpte senare Bertell att hitta offer genom att rekommendera honom att sitta barnvakt. Bertell hade även haft omfattande konversationer med andra pederaster om sina intressen i chat-konversationer, som hittades av polisens IT-tekniker.

Det ena offret hade ett icke-traditionellt par som vårdnadshavare och den ena av dem berättade om hur hon frivilligt lämnat över sitt barn i Bertells våld på sommarstället i Föglö och hävdade att det ”kändes fel att säga nej till sin vän Mats”. Istället för att skydda barnet hade hon gått och ringt till sin partner för att klaga över situationen medan Bertell gavs gott om tid på sig att begå övergreppen.

 

Förälder lyssnade inte när barn berättade om övergrepp

Ur barnens vittnesmål framkommer det att Bertells fru varit behjälplig med att distrahera deras vårdnadshavare och ta dem ut på ärenden så att Bertell kunnat vara ensam med barnen och begå övergrepp. Frun hade också alltid sett till att hålla sig på nedervåningen när Bertell tog upp barn på övervåningen i deras bostad för att natta dem och begå övergrepp.

Ett av barnen hade berättat för sin kvinnliga vårdnadshavare om Bertells beteende redan när övergreppen började för 2-3 år sedan, men vårdnadshavaren hade inte brytt sig om saken. I konversationer mellan Bertell och barnens vårdnadshavare som polisen beslagtagit och åklagaren lade fram som bevis framgår det hur Bertell angeläget insisterar på att få sitta barnvakt eller ta med barnen till Föglö. Han kallar det att ”låna” barnen och tackar i andra meddelanden för ”lånen”.

 

Nekade till alla anklagelser – informerade om akademisk status

Maths Bertell nekade till alla anklagelser. Gällande hans beslagtagna konversationer med andra pedofiler förklarade han att det rörde sig om ett akademiskt forskningsprojekt. Han berättade för tingsrätten att han var både docent och har en ledande position inom religionsvetenskap.

Tingsrätten gav inget för hans förklaringar eller de bevis och vittnesmål som försvaret lade fram. Istället gick rätten på åklagarens linje om att samtliga brott skulle bedömas som grova. Att en del av brotten begåtts på Åland hindrade inte tingsrätten från att utöva jurisdiktion även över de gärningarna.

Maths Bertell, född 1968, dömdes till 9 års fängelse för grov våldtäkt mot barn vid åtta tillfällen och grovt sexuellt övergrepp mot barn vid ett flertal tillfällen. Övergreppen var så ofta förekommande att det var otjänligt att försöka räkna dem.

Maxstraffet för grov våldtäkt av barn är 10 års fängelse och åklagaren ansåg att det inte fanns några förmildrande omständigheter för Bertell. Tingsrätten ansåg däremot att det skulle anses något förmildrande att Bertell blivit av med sitt akademikerjobb.

Bertell ska också betala sammanlagt 615 000 SEK i skadestånd till sina offer.

 

Aktiv vänsterideolog och vänsterpolitiker

Som en del av sitt uppdrag som lektor på Mittuniversitet och Stockholms Universitet har Bertell ägnat sig åt att hetsa mot nordisk kultur och smutskasta nordisk historia, samtidigt som han hyllat islam. Före brotten blev kända höll Bertell en offentlig profil där han bedrev aktivism för pride-rörelsen – där han också hittat offer. Han har även varit en aktiv politiker inom Vänsterpartiet.