Kategorier
Nyheter

Landskapet gav €21 100 till Östersjöfonden

Finansminister Mats Perämaa (L) beviljade idag €21 100 av landskapets inkomster från hasardspel till stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid, som leds av VD Lotta Nummelin och övervakas av en delegation ledd av landshövding Peter Lindbäck.

Östersjöfonden, som grundades av den socialdemokratiska affärsmannen Anders Wiklöf 1989, hade enligt senaste verksamhetsberättelsen tillgångar i nordiska börsbolag till ett värde på över en miljon euro och åtnjöt en årlig avkastning från dessa på knappa €42 000.

Drygt hälften av Östersjöfondens utgifter går till att dela ut priser till personer och organisationer för ”betydelsefulla och framstående insatser för Östersjöns miljö”, varav ett av de tre priserna endast delas ut till politiker.

Finansminister Perämaa beslöt om bidraget på €21 100 till Östersjöfonden för att finansiera ordinarie verksamhet, samt till ett specialprojekt för att ”genomföra en ABCD process” som består av en workshop.

Enskild föredragning med Mats Perämaa

Foto: Arild Vågen