Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen anklagas för bokföringsbrott efter miljonfiffel

Landskapsregeringen fifflade med sin bokföring för att uppvisa ett bättre resultat i årsredovisningen för 2018 genom att ta 1 miljon euro som reserverats för sjukvårdskostnader och istället föra över pengarna till årets inkomster. Detta framkommer i den nyligen publicerade granskningsrapporten för 2018 som gjorts av Landskapsrevisorerna, ledda av Dan Bergman.

Enligt revisorerna har landskapsregeringen brutit mot god bokföringssed och presenterat ett felaktigt resultat i sin räkning, som visar 1 miljon euro bättre resultat än i verkligheten. Detta har LR åstadkommit genom att ta pengar som reserverats för svårbudgeterade vårdkostnader och fört över dem till resultatet. Fifflet har varit så allvarligt att revisorerna menar att LR brutit mot finansförvaltningslagen:

”Resultatet på sista raden i resultaträkningen för år 2018 är 1 miljon euro bättre än i verkligheten. En helt rättvisande bild av landskapets resultat ges således inte. I finansförvaltningslagen sägs även att landskapets bokföring ska ske på ett sätt som stämmer överens med god bokföringssed. Driftsreserveringen har inte hanterats i enlighet med lagens krav”, skriver revisorerna.

I rapporten framkommer också att landskapsregeringen betalat in pengar till fel konto för en investering hos ÅHS och således redovisat €900 000 för lite i sina kostnader.

Pensionsskulden svällde under fjolåret från 769 till 784 miljoner euro, men landskapets pensionsfond är bara ca 450 miljoner euro, vilket innebär att över 300 miljoner euro fattas för framtida pensionsutbetalningar.

Landskapsregeringens spekulationsbolag Ålands Utvecklings AB har varit ett fullständigt fiasko och tappat i värde från 4,2 miljoner euro till 1,6 miljoner euro. Ändå har landskapsregeringen fortsatt redovisa bolagets värde som 4,2 miljoner euro för att uppvisa en bättre balansräkning i bokslutet. Revisorerna rekommenderar nedskrivning.

Foto: Sniper Zeta, finansminister Mats Perämaa infälld, foto: Landskapsregeringen