Kategorier
Nyheter

Medlem i narkotikaligan en av två som rånade Strandnäs Grill

”När biträdet kom till kassan visade mannen en pistol och pekade att hon skulle öppna kassan. Hon minns inte vilket språk mannen talade. När hon inte öppnade kassan pekade mannen pistolen på henne och gjorde en mantelrörelse för att få sin vilja igenom.”

PÅ FRI FOT Tingsrätten dömde Alexander Karlsson samt Pontus Skott från Umeå till lindriga straff för rånet mot Strandnäs Grill & Minilivs, som skedde i mitten av juni 2017. Den skärrade personalen hade blivit hotad med en luftpistol som såg ut som ett äkta vapen och rånarna hade kommit över några hundra euro som fanns i kassan.

Karlsson har tidigare dömts i slutet av 2017 till 1 år och 8 månaders villkorligt fängelse för grovt narkotikabrott och försök till utpressning i en rättegång mot den brutala invandrarligan som under flera års tid bedrev narkotikahandel och utpressning på åländska skolor.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 18/96

Enligt åklagaren hade Skott och Karlsson i samråd begått rånet på Strandnäs Grill och genom våld och överhängande hot om våld kommit över ett byte på €400 – €500. Rånet hade varit planerat och Skott hade även riktat vapnet mot ett av bitträden och gjort en mantelrörelse för att kräva pengarna i kassan. Karlsson hade hållit vakt och Skott hade enligt åklagaren gett honom €170 när han kom ut.

 

Bägge erkände

Karlsson erkände rånet och att han stått utanför grillen och hållit vakt. Han sade sig ha fått en del av rånbytet, men mindes inte hur mycket det var.

Skott erkände gärningsbeskrivningen, men nekade till att det rört sig om rån. Istället menade han att det som värst rört sig om olaga hot, stöld eller olaga tvång.

Tingsrätten fick ta ställning till bevis i form av bland annat flera övervakningsfilmer, beslagsprotokoll, polisfotografier och utlåtanden från CKP.

 

Pekade med vapnet på biträde

Ett biträde berättade att hon varit på rummet när hon hörde en annan ur personalen ropa hennes namn och ropa på hjälp. Hon såg rånaren framför disken och blev skärrad och rädd. När hon kom till kassan visade mannen en pistol och pekade att hon skulle öppna kassan. Hon minns inte vilket språk mannen talade. När hon inte öppnade kassan pekade mannen pistolen på henne och gjorde en mantelrörelse för att få sin vilja igenom. Efter att ha tagit pengarna försökte rånaren gå ut, men var så tövlig att han inte fick upp dörren, fast den inte var låst. Han kom tillbaka och krävde att personalen skulle öppna dörren åt honom. När de öppnade dörren såg de en annan man stå och vänta på framsidan. 

Biträdet ringde polisen och fotograferade därefter två personer på baksidan av grillen.

 

Alexander Karlsson

 

Stupfulla och höga

Enligt Karlsson hade rånet inte varit planerat. Han och Skott hade varit stupfulla och höga. Han mindes inte hur idén kläcktes, varför Skott gick in i butiken eller varifrån pistolen kommit. Han underströk att inget våld brukats. När Skott kom ut sprang de iväg. Enligt Karlsson visste han inte om han fått pengar eller hur mycket han i så fall fått.

I polisförhör hade Karlsson sagt att de hade bytt kläder vid en sopstation för att de inte skulle bli igenkända. Han hade nekat till att ha hållit vakt. I förhöret hade han sagt att Skott fick med sig ungefär €500 och att han var med och räknade pengarna. Sedan hade han själv fått €170 av bytet, eftersom han haft en skuld till Skott. För pengarna hade han köpt förfriskningar på en krog, samt lånat ut €100 till en bekant.

Enligt Skott var hans minne inte det bästa på grund av att de varit påverkade. Han sade att rånet varit hans idé, men ytterst lite planerat. Karlsson hade fått följa med i sista sekunden. Han underströk att inget våld förekommit. Skott kunde inte komma ihåg ifall han gjort någon mantelrörelse, men ville minnas att det gått ganska lugnt till. Han hade tagit alla sedlar i kassan, men visste inte hur mycket pengar det rörde sig om. Därefter hade de gått till en sopstation och Skott hade bytt kläder. Skotts motiv till rånet var att han behövde pengar för att leva och jobbet inte gick så bra. Det fanns ingen plan på vilken plats som skulle rånas.

I polisförhör hade Skott sagt att han ”riktade pistolen mot båda personerna” och att han ”skrek att jag skulle ha pengar”. I förhöret hade han också sagt att han räknade pengarna hemma och kommit till summan €395.

 

Vapnet inte livsfarligt

Enligt utredningen från CKP var luftpistolen som användes ett funktionsdugligt, licensfritt luftvapen. Kulor skjutna med vapnet är inte livsfarliga, men kan vara hälsofarliga ifall de t ex träffar ögat.

Tingsrätten konstaterade att det fortfarande rört sig om ett rån, även om vapnet inte varit farligt. Skott hade varit maskerad under rånet och brottsoffren hade inte kunnat veta att pistolen inte var riktigt. Därtill ifrågasatte tingsrätten trovärdigheten i de anklagades berättelse om att rånet inte varit planerat eftersom bägge haft med sig ombyteskläder och eftersom de haft med sig luftpistolen. Dessutom hade bägge bytt kläder både före och efter rånet. Tingsrätten fastställde rånbytet till €395.

 

Samhällstjänst och villkorligt fängelse

Därtill stod Skott åtalad för att ha stulit en elscooter på Clas Ohlsons i Maxinge och snattat kläder och tobak på en färja. Han erkände brotten.

Tingsrätten dömde David Alexander Karlsson, född 1998, till 90 timmars samhällstjänst för rån och straffbart bruk av narkotika. Han får  nedsatt straff eftersom han tidigare dömts för grovt narkotikabrott och hemfridsbrott. Han ska också betala en brottsofferavgift på €80 till staten.

Pontus Lars Gustav Skott, född 1993, dömdes till 1 års villkorligt fängelse för rån, straffbart bruk av narkotika, stöld och snatteri.

Temabild