Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen får €6 miljoner mindre i plundringsbyte när finska regeringen sänker lotteriskatten

Finlands socialistiska regering vill lagstifta för en tillfällig sänkning av lotteriskatten, så att de bidragsberoende föreningarna som försörjer sig på överskottet från det statliga spelmonopolet Veikkaus inte ska drabbas av att finländarna splat mindre hasard under corona-pandemin.

Men sänkningen av lotteriskatten kommer också att innebära cirka €6 miljoner mindre i skatteinkomster för landskapsregeringen, som varje år får plundra lotteriskatten från casinobolaget PAF. Detta innebär ett större överskott för PAF och mindre pengar till LR. I och med att landskapsregeringen på senare år tagit för vana att plundra pengar också från överskottet från PAF på grund av sina egna underskott kan nettoeffekten bli plus minus noll.

Men finansminister Roger Höglund (C) menar att det är skillnad på pengar och pengar, i och med att LR kan spendera inkomster från lotteriskatten precis hur de vill, medan pengar från PAFs överskott är reglerade i lag hur de får spenderas. I ett brev till finska regeringen skriver han därför att lagtingets budgetmakt inskränks av skattesänkningen och att landskapsregeringen föredrar att få sina pengar via lotteriskatten:

”Landskapsregeringen konstaterar att landskapsregeringen fortsatt föredrar att erhålla inkomster för lotteriskatt enligt den tidigare skattegraden på 12 procent snarare än en förhöjd avkastning från Ålands Penningautomatförening.

Landskapsregeringen förutsätter vidare att temporära sänkningar av lotteriskatten enligt nuvarande system i framtiden kan genomföras enligt landskapsregeringens initiativ även för att säkerställa att verksamhetsförutsättningarna för förmånstagare på Åland inte försämras om Ålands Penningautomatförenings avkastning försämras.”, skriver Höglund bland annat.

Foto: Landskapsregeringen