Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen kräver att Finland lättar på reserestriktionerna mellan Åland och Sverige

Med lantråd Veronica Thörnroos (C) som förste undertecknare skickar landskapsregeringen idag ett brev till Finlands statsminister Sanna Marin (S) där de kräver att bli hörda av sina finska kollegor i frågor som gäller gränsrestriktionerna.

I början av veckan lättade den finska regeringen på gränsrestriktionerna i regioner nära landsgränsen till Sverige och nu kräver Ålands landskapsregering att även sjögränsen ska beaktas i lättnader av restriktionerna.

”Lindrigare gränsrestriktioner mot Sverige skulle vara gynnsamt för Åland samtidigt som risken för ökad smittspridning sannolikt inte skiljer sig signifikant från risken då restriktionerna minskar i norr”

Så skriver LR i sitt brev och framhåller att Åland under juli och augusti redan haft 20 000 inresande från Sverige och endast ett bekräftat fall av det kinesiska viruset Covid-19. Vidare framhåller LR att Åland har en utmärkt kapacitet att testa för Covid-19:

”(Åland) kan erbjuda test samma dag till nästan alla och svar fås inom 12-24 timmar under vardagar. Smittspårningen har under hela pandemin fungerat mycket bra. Inga sekundärfall har noterats de senaste månaderna och det senaste fallet av misstänkt samhällssmitta var i juni.”

Den finska regeringens restriktioner har slagit hårt mot den åländska ekonomin, som nu räknar den högsta arbetslösheten i mannaminne – något som i synnerhet drabbat unga män.

Thörnroos hänvisar i sitt brev till Marin till de starka historiska banden mellan Åland och Sverige, den stora arbetspendlingen och studerandeutbytet mellan Åland och Sverige, samt vikten av handel och turism mellan Åland och Sverige. Enligt landskapsregeringens siffror går en tredjedel av åländsk export till Sverige och hälften av åländsk import från Sverige.

Landskapsregeringen kräver att de ska höras av den finska statsmakten i enlighet med självstyrelselagen när det gäller smittskyddsfrågor och andra föreskrifter som har särskild vikt för Åland.

”För Åland är det centralt att en lättnad av gränsrestriktioner gentemot Sverige snarast övervägs”, står det i avslutningen till brevet, som är undertecknat lantråd Veronica Thörnroos och vice lantråd Harry Jansson (C).

På bilden: Thörnroos till vänster, foto: landskapsregeringen, Marin till Höger