Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen motsätter sig liberalare alkohollag

I ett utlåtande angående Finlands regerings förslag om en liberalare alkohollag motsätter sig landskapsregeringen den nya lagen, med socialminister Wille Valve (M) samt socialinspektör Fredrik Rönnlund som undertecknare av utlåtandet.

Minister Valve och inspektör Rönnlund skriver att en friare tillgång till alkohol skulle ”riskera öka sociala och hälsorelaterade problem” samt bli kostsamt för samhället. Landskapsregeringen motsätter sig att försäljning av starkare alkoholdrycker än öl tillåts i detaljhandeln och minister Valve skriver att detta skulle göra det omöjligt för landskapsregeringen att främja folkhälsan.

Landskapsregeringen skriver vidare att drycker som inte tillverkats genom jäsning har en speciell tjusningskraft hos yngre målgrupper och hänvisar till ÅMHM som anser förslaget om liberalare alkohollag ”misslyckat”. Minister Valve menar att det krävs ”särskilda myndighetsinsatser” för att tillståndshavare och personal ska förmås att sälja sina produkter på ett ansvarstagande sätt.

Landskapsregeringen ställer sig dock positiv till att avreglera lokal produktion och försäljning av hantverksöl.

(Foto Magnus Fröderberg)

Enskild föredragning med minister Wille Valve