Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen protesterar mot förhöjda farledsavgifter

Rättelse 5.10.2021: Det är den Svenska statens Sjöfartsverk som vill höja avgifterna, den finska staten sänker tvärtemot sina avgifter.

Den svenska statens många händer är och fingrar lite överallt den slipper till för att få klämma åt sig lite saftiga pengar från befolkningen. Obehagligt tycker de flesta, och likaså landskapsregeringen efter att statliga Sjöfartsverket meddelat att de ska höja farledsavgifterna med 9% och lotsavgifterna med 10% för sjöfarare.

Via finansminister Roger Höglund (C) uppmanar LR Sjöfartsverket att ta tillbaka avgiftshöjningarna.

”Åland har haft goda transportförbindelser under flera årtionden till Stockholm, Kapellskär och Grisslehamn samt till Åbo, Helsingfors och Nådendal. Sysselsättningsmässigt, ekonomiskt, transportlogistiskt och med beaktande av försörjningsberedskapen är transportförbindelserna för såväl personer som gods centrala för Åland”, skriver Höglund, som också hänvisar till de många sektorerna i Ålands ekonomi som är beroende av sjöfarten.

Han skriver att de samhällsekonomiska konsekvenserna skulle vara betydande för Åland om färjetrafiken riskerade att minska.