Kategorier
Nyheter

Teaterförening får €7000 i bidrag för föreställning om äldres livsberättelser

Landskapsregeringen har ingått ett avtal med teaterföreningen LumparLab, som tilldelas €7000 av skattebetalarnas pengar för att ordna föreställningar med sin pjäs ”Jag lever än – livet som jag minns det” under 2022.

Föreställningarna kostar landskapsregeringen €600 styck för en skådespelare och en musiker – med en extra avgift på €100 ifall kulturarbetarna måste besvära sig med att samtala med publiken efter en föreställning.

Beslutet togs av landskapsantikvarie Viveka Löndahl, efter att bidragsansökan lämnats in av teaterföreningens verksamhetsledare Grete Sneltvedt.

Förutom ersättningen för att framföra pjäsen kräver Sneltvedt att LR betalar traktamente, övernattningar och kilometerersättning till henne själv och till kollegan Greta Sundström.

Temat för projektet är äldres livsberättelser, som samlats i en bok. Föreställningarna kompletteras med konstutställningar, musik och högläsning.

”Vi har hört många äldre säga: Varför ska man berätta om ingen lyssnar? Projektet ”Jag lever än!” vill ge röst och plats för de äldre som ännu inte tystnat, dem som ännu lever! Vi har lyssnat och nu är tiden inne för oss att återberätta, att reflektera, att spegla via olika konstarter”, skriver föreningen om projektet.

Men vänsterideologin glöms inte heller helt bort, och föreningen intygar att de gör allt för att minska på sitt ”CO2-avtryck”.

Förutom pengarna från LR får projektet stöd från Lumparlands kommun, Folkhälsan i Lumparland, Stiftelsen Emilie & Rudolf Geselius fond, Wiliam Thurings Stiftelse, Föreningen Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden.

Projektet leds av producent Sheyda Shafiei.