Landskapsregeringen ska betala €53 000 för att få vara i träsk i Eckerö, Sund

DOKUMENT

ÅLR 2019/9274

Nytillträdde miljöminister Alfons Röblom (HI) föreslog ett par avtal med träskmän i Eckerö och Sund, där landskapsregeringen betalar €37 000 samt €16 000 av skattebetalarnas pengar till träskägarna i utbyte mot att träsken inte rörs. Enligt Röblom ska det finnas skyddsvärd gammelskog i träsket i Eckerö och i Sund ska det finnas både svagt välvda mossar, fattigkärr och gungflyn.

I utbyte mot ersättningen ska träskägare förbinda sig att inte göra någon åverkan på områdena, annat än att bedriva jakt. Landskapsregeringen kommer å sin sida att ansvara för skötseln av träsken.

På bilden: Alfons Röblom, foto: Lagtinget