Kategorier
Nyheter

Lantrådet: Börja öppna upp Åland!

Landskapsregeringen har med lantråd Veronica Thörnroos (C) i spetsen skickat ett brev till Finlands regering, där de uppmärksammar hur lite fotfäste coronaviruset Covid-19 har fått på Åland och hur negativt statens restriktioner har påverkat det åländska samhället.

Thörnroos skriver att smittan av Covid-19 är mycket begränsad och att utav de 12 konstaterade fallen har endast 3 smittats från okänd källa, medan de övriga hade smittats under en resa eller av någon som varit på resa.

”Landskapsregeringen bedömer ändå att Covid19-epidemin inte har fått något signifikant fotfäste på Åland. De ikraftvarande åtgärderna som vidtagits på basis av smittskyddslagen för att minimera de fysiska kontakterna har därmed i nuläget begränsad faktisk verkan. ” skriver Thörnroos i sitt brev.

Enligt lantrådet är smittan så liten på Åland att en eventuell epidemi blir att skjutas på framtiden för Ålands del. Thörnroos skriver att ÅHS nu är väl förberett för flera fall av Covid-19, men att den övriga vården har fått lida, med framtida vårdköer för icke-brådskande vård.

Ålands Statistik- och Utredningsbyrå (ÅSUB) publicerade härom dagen en rapport över väntade effekter av undantagstillståndet, där dystra siffror för den ekonomiska tillväxten visas. Enligt byrån kommer ekonomin krympa med 12% på Åland under 2020, vilket är betydligt värre än förväntad tillväxt i Sverige eller Finland.

ÅSUB förväntar sig också en arbetslöshet om 20% i juni, som kan sjunka till 10% endast om normalt resande och konsumtion åter tillåts.

 

Vill öppna skolor och restauranger

Thörnroos understryker de omfattande ekonomiska följder som undantagstillståndet inneburit och detaljerar åtgärderna landskapsregeringen vill vidta:

För det första vill landskapsregeringen öppna skolorna och daghemmen igen, med hänvisning till att det ändå bara är ett par veckor kvar på terminen, samt för att bättre kunna hjälpa ”socialt utsatta” elever.

För det andra vill landskapsregeringen låta restaurangerna öppna för kommers igen, genom att till en början tillåta uteservering och begränsad servering inomhus, med större avstånd mellan borden och ingen barservering.

För det tredje vill landskapsregeringen gradvis tillåta allt större offentliga tillställningar. Just nu tillåts endast offentliga sammankomster med högst 10 personer.

 

Vill ha tillbaka svenska läkare

Landskapsregeringen vill också tillåta en begränsad persontrafik på färjorna mellan Åland och Sverige, såsom arbetspendling och flyttning. Thörnroos understryker att möjligheterna till pendling för arbete bör vara lika som vid gränsen i norra Finland och lyfter speciellt situationen med sjukvårdspersonalen på Åland:

”Redan nu bör undantag göras för sjukvårdspersonal. Sjukhuset på Åland bemannas normalt sett till 25 – 30 procent av läkare från Sverige, andelen läkare och vårdpersonal som rekryteras till sommaren uppgår till över 50 procent. Sjukhusets verksamhet är så väl kort- som långsiktigt starkt beroende av personal från Sverige.”

Landskapsregeringen vill dock att personer som är äldre än 70 eller tillhör riskgrupper fortsatt ska rekommenderas en mer försiktig tillvaro, samt att besöksförbuden till äldreboenden, sjukhuset och motsvarande institutioner ska kvarstå.

På bilden: Veronica Thörnroos, foto: landskapsregeringen