Kategorier
Nyheter

Lantrådet tycker att Finland borde berömma landskapsregeringen mer

Lantråd Katrin Sjögren (L) skickade igår ett brev till Finlands statsministers kansli, där hon och landskapsregeringen ”vill påpeka att Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland är ett bra exempel på hur ett gemensamt verktyg och brett ägarskap av processen kan motivera ett helt samhälle till att vilja eftersträva en hållbar framtid.”

Lantrådet uppmuntrar också Finlands regering att ”vid lämpliga tillfällen” lyfta upp hennes regerings politik som ett bra exempel.

Orsaken till brevet är att landskapsregeringen ombetts ta ställning till ett dokument från EU-kommissionen för ”ett hållbart Europa 2030”.

EU-kommissionen, som leds av luxemburgaren Jean-Claude Juncker, framhåller att nyckeln till ett ”hållbart Europa” är ett ökat politiskt inflytande över näringslivet och att detta ska utövas genom att med hjälp av företagsbidrag och skatter låta staten styra befolkningens inköp av produkter och tjänster.

Sjögren skriver i sitt brev att regeringens ”Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland” är hela det åländska samhällets verktyg för att förverkliga hennes regerings vision, samt EU-kommissionens vision Agenda 2030. Hon skriver också att LR välkomnar EU-kommissionens dokument, men att det krävs ytterligare åtgärder, bland annat att landskapsregeringen ska få styra hur privata hushåll på Åland gör sina inköp och vad företagen ska ha för utbud till konsumenterna.

Förutom detta vill LR att företag och offentlig sektor ”storskaligt” ska öka sin efterfrågan på förnyelsebar energi, att medborgare ska lita mer på samhällsinstitutionerna, att ”hållbarhet” ska påverka offentliga upphandlingar, placeringar och subventioner, samt att individerna ska ”balansera aktivitet och prestation med vila och återhämtning”.

Den sekulära ideologin ”hållbar utveckling” som har anammats av både regering och lagting har på senare år väckt en allt större hängivelse bland politiker och bland regeringsanknutna organisationer och företag på Åland. 

Så sent som i september 2018 skickade lantrådet Sjögren ett brev till EU-kommissionen där hon krävde att hennes regering skulle prisbelönas för sitt ”hållbarhetsarbete”. I brevet framhöll Sjögren att landskapsregeringens vision är ”det skinande ljuset som företag, föreningar, offentlig förvaltning och medborgare följer”.

Först i april kommer Sjögren att få veta ifall hennes regering blir prisad av EU-kommissionen.

Foto: Landskapsregeringen, Statsrådets kansli