Kategorier
Nyheter

Leader Åland ska ge mer fiskeribidrag till sig själva istället för till fiskerinäringen


Bidragsföreningen Leader Åland ska ta €30 000 av skattebetalarnas pengar som skulle ha gått för att gynna yrkesfisket och istället ge till sig själv. Detta godkändes nyligen av byråchef Jenny Eklund-Melander på landskapets Fiskeribyrå, efter att föreningen krävt att få göra så. Pengarna som Leader Åland delar ut i bidrag för att främja fisket kommer från EUs fiskerifond och landskapsregeringens budget. Ålands Nyheter kunde i september rapportera om hur Leader och fiskeribyrån låtit en åländsk politiker använda bidragen för att ordna en extravagant lyxweekend, istället för att hjälpa yrkesfiskare eller hjälpa kustsamhällen till att skapa nya jobb, vilket är bidragens officiella syfte.

I sin anhållan till landskapets fiskeribyrå om att få omfördela mer pengar till sin egen administration skriver Leader Åland att de vill öka de totala arvodena för sin fiskerigrupp till €4000 per år – en fyrdubbling jämfört med 2016. Föreningen har också budgeterat kraftigt ökade resekostnader, från några hundra euro tidigare år till knappt €5000 för 2019. 

Den allra största kostnadsökningen är ”köpta tjänster”, som ökat från €4000 år 2016, till att bli €20 000 om året. Organet som beslutar om fiskebidragen och nu ska få mer pengar heter ”Fiskeriets lokala aktionsgrupp” och består av 14 representanter från offentlig sektor, privat sektor och föreningslivet. Alexandra de Haas är projektkoordinator för gruppen och berättar för Ålands Nyheter vart pengarna ska gå:

Vad är det för tjänster ni köper för €20 000 om året?
– Köpta tjänster är kostnader för anlitade resurser för t.ex administration, konsulttjänster och bokföring. Tilläggsbudgeten (omfördelning) som nyligen godkändes kommer att möjliggöra att anlita extra resurstimmar då det finns behov att stöda och komplettera arbetet för administration och koordination.

Hur går er anställningsprocess till?
– En offertförfrågan kommer att läggas ut på hemsidan, SOME och AMS. Inkomna offerter behandlas sedan av styrelsen och Fiskets lokala aktionsgrupp. I dagsläget har offertförfrågan inte tagits fram ännu eftersom man väntat på beslutet från Ålands landskapsregering.

Varför har resekostnaderna blivit så höga 2019 jämfört med tidigare år?
– Budgetposten för resekostnader 2019 sattes högre för att det då budgeten skrevs planerades resor för FLAGs beslutande organ (Fiskets lokala aktionsgrupp) till andra FLAG-områden för nätverkande och kompetensutveckling. Detta har dock inte genomförts och kommer troligtvis inte heller att hinna förverkligas under 2019.

Leader Åland motiverar sin önskan om att själva få mer av bidragspengarna med att de projekten som hittills beviljats bidrag har varit mindre än förväntat – i snitt ca €8800 i bidrag per projekt. De Haas säger att det ändå inte är intresset som sviktar:

– Intresset och behovet för projekt är inte svagt, men stödansökningar skall uppfylla kriterierna för den lokala utvecklingsstrategin och uppnå minst 10 poäng av 30 i urvalskriterierna för att kunna förordas stöd. Större projekt kräver dessutom ett större planeringsarbete och ansvar för stödmottagaren. Lokalkraft Leader Åland erbjuder rådgivning i ansökningsprocessen och vid redovisning, men för att mobilisera projekt inom en särskild nisch krävs det mer resurser.
– De EU-medel som eventuellt inte utnyttjats när programperioden 2014-2020 avslutas, kommer att återföras till EU, skriver hon.

Leader Åland har makt över hur miljontals euro i EU-bidrag ska fördelas på Åland. För en vecka sedan kunde Ålands Nyheter avslöja hur Leader Åland och fiskeribyrån godkänt €50 000 av skattebetalarnas pengar i bidrag från Jordbruksfonden till turismföreningen Visit Åland, trots starka bevis för att Visit Åland förfalskat sin upphandling för projektledare för att kunna gynna en tidigare anställd med €30 000 av bidraget.