Kategorier
Nyheter

Camilla Gunell ger en miljon euro i bidrag till Svinryggens deponi

PLANEKONOMI Vice lantråd Camilla Gunell (S) beviljade idag ett massivt investeringsstöd på €1 000 000 av skattebetalarnas pengar till det kommunalt ägda bolaget Svinryggens deponi för att bygga och driva en biogasanläggning. Enligt Gunell ska Svinryggen ha ”de bästa förutsättningarna att samhällsekonomiskt uppföra och driva en biogasanläggning för bioavfall på Åland.”

Ursprungligen hade landskapsregeringen haft för avsikt att elda med kadaver av självdöda kor, hästar, får, grisar och andra kreatur som skulle hävas i anläggningen för att värma upp ålänningarna, men inget av företagen som var intresserade av bidragsmiljonen hade uppfyllt kraven på hantering av animaliska biprodukter, varför vice lantrådet fick lägga den ambitionen åt sidan.

Investeringsstödet uppgår till max 20% av kostnaden, vilket gör att Svinryggen måste investera 4 miljoner euro själva ifall de vill bidragsmaximera. Bland kraven som måste uppfyllas finns bland annat att kunna ta emot 3000 ton bioavfall per år – eller motsvarande 100 kilo per ålänning och år. Stödmottagaren får inte heller debitera mer än €170 per ton för att ta emot biologiskt avfall.

Svinryggen leds av vd Jesper Svanfelt. I styrelsen sitter nästan bara politiker, däribland Tage Eriksson (C), Barbro Sundback (S), Dan Jansén (S), Markus Metsola (M) och Peter Enberg (M).