Kategorier
Nyheter

Livstids fängelse för irakisk asylinvandrare som halshögg finsk dam i Björneborg

KRIGSBROTT En 29-årig irakisk man som kom till Finland som falsk asylsökare 2015 har dömts till livstids fängelse efter att ha halshuggit en 54-årig finsk dam i Björneborg. Mannen hade beviljats asyl efter att en organisation som gör anspråk på att vara ett kristet samfund intygat att han konverterat till kristendomen. Han och kvinnan hade inlett ett skenförhållande och de hade förlovat sig några månader före han brutalt mördade henne.

DOKUMENT

Satakunta tingsrätt R 19/1062

Enligt åklagaren hade Alaa Kadhim Mahdi Albu-Salih kommit till kvinnans lägenhet för att mörda henne när hon ville avsluta förhållandet med honom. I vardagsrummet hade han först slagit henne med knytnäven eller ett trubbigt föremål flera gånger i ansiktet. Därefter hade kvinnan tagit sig till sängen eller blivit tagen dit av Albu-Salih. Där hade han huggit och hackat henne i kroppen med en stor kniv. Snitt på kvinnans armar visade att hon hållit upp dem för att försöka skydda sig. Flera av knivhuggen hade riktats mot hennes vitala organ. Därefter hade irakiern skurit av kvinnans hals. Allvarliga knivskador påträffades överallt på kvinnans kropp, inklusive lungor och ansiktet. Halshuggningen hade skett på ett sätt som är så makabert att Ålands Nyheter avstår från att skriva ut det. Enligt åklagaren var den huvudsakliga dödsorsaken knivhugg i bröstkorgen.

 

Försökte röja sina spår

Efter mordet hade Albu-Salih försökt dölja sina spår genom att tvätta golvet och samlat en hög papper i sängen som han tänt på med eldfängd vätska. Elden hade delvis skadat den döda kroppen, men slocknat av sig själv. Åklagaren beskrev brottet som särskilt brutalt och grymt, och utfört mot en försvarslös människa.

Albu-Salih bestred alla anklagelser och krävde att åtalet skulle förkastas. Han nekade till att ha dödat kvinnan eller gjort henne illa. Istället skyllde han på en annan man, som skulle ha varit kvar med kvinnan i lägenheten efter att Albu-Salih lämnat den. Han ansåg sig inte ha blivit rättvist behandlad.

 

Fotspår och fingeravtryck hittades på brottsplatsen

Tingsrätten hörde ett tjugotal vittnen och fick ta ställning till en stor mängd bevismaterial. Detaljerna ur vittnesmålen framkommer inte i domslutet. Finsk media rapporterar att Albu-Salih ändrat sin historia för polisen ett flertal gånger och att inga bevis hittats för att någon annan man varit närvarande vid tidpunkten för mordet. Polisen hade hittat Albu-Salihs fotavtryck i blodet från brottsoffret i lägenheten efter att kriminaltekniker utfört en kemisk behandling på golvet, som tvättats efter mordet. Dessutom hittades Albu-Salihs fingeravtryck på pappren som använts för att försöka elda upp kroppen.

Offrets bil hade stulits efter mordet och körts till ett center för asylsökande. Utredare hade spekulerat huruvida någon kört dit bilen för att försöka lura polisen på villovägar. Albu-Salih kunde inte identifiera för polisen någon av männen på asylboendet som mannen han hade skyllt på.

 

Fick asyl efter att ha ”konverterat till kristendomen”

Albu-Salih hade under några månaders tid levt i ett skenförhållande med den 54-åriga kvinnan och de hade förlovat sig tre månader före han mördade henne. Tingsrätten valde att inte ta någon ställning till huruvida Albu-Salih hade bluffat eller inte när han påstått sig ha konverterat till kristendomen för att bli beviljad asyl i Finland. Organisationen Evangelisk-lutherska kyrkan gör anspråk på att vara ett kristet samfund, men har ifrågasatts av Migrationsverket gällande de bedömningar som utfärdats gällande äktheten i asylsökandes konverteringar. Enligt Migrationsverket har organisationen satt i system att masskonvertera asylinvandrare, vilket väckt stark indignation från organisationens prästinna Kaisa Huhtala, som själv gått i god för över 1000 människors konvertering till den kristna tron.

Före halshuggningen hade Albu-Salih till och med kandiderat i församlingsvalet i Björneborg. Offrets syster hade i vittnesmål berättat att hans konvertering till kristendom varit på låtsas. En arbetskollega till offret vittnade om att kvinnan hade fruktat irakiern. Ett meddelande som brottsoffret skickat till en arbetskollega löd: ”Först kände jag mig sexig med honom, men nu känner jag mer osäkerhet för framtiden.”

Alaa Kadhim Mahdi Albu-Salih, född 1990, dömdes till livstids fängelse för mord. Han ska ersätta brottsoffrets släktingar €70 000. Albu-Salih har anmält missnöje med domen.