Kategorier
Nyheter

Allt du vill veta om härvan i Enerexit – läs redovisningen och juristernas utlåtande

Mariehamns stadsstyrelse beslöt under veckan att polisanmäla styrelsen i det stadsägda bolaget Enerexit AB, efter att det uppdagats att två av politikerna i styrelsen anställt sig själva som konsulter och godkänt egna fakturor på tiotusentals euro för utbetalning. Styrelseordförande Böge Holmberg (C) och styrelsemedlemmen Sune Axelsson (Obs) har via varsitt bolag fakturerat €87 i timmen för varierande uppgifter. Holmberg säger till Ålands Nyheter att allt kanske inte gick riktigt rätt till, men att han inte är intresserad av att betala tillbaka några pengar till Enerexit. Stadsdirektör Barbara Heinonen menar å sin sida att styrelsen har använt sin förtroendeställning fel och gjort sig skyldig till förskingring. 

Medan andra lokala medier begränsar vad deras läsare får veta, kan Ålands Nyheters prenumeranter ta del av den fullständiga timredovisningen, samt det ocensurerade utlåtandet från advokatbyrån Widman & Co, som ligger till grund för stadsstyrelsens polisanmälan. 

Bolaget Enerexit bildades av Mariehamns stad för att sälja av en dieselgenerator för reservel och tömma en grotta som använts för att förvara bränsle till generatorn. Politikerna Böge Holmberg, Sune Axelsson och Birgitta Johansson utnämndes till styrelse. Efter att det kommit fram att styrelsemedlemmarna Holmberg och Axelsson anlitat sig själva som konsulter för att utföra uppgifter för bolaget har Mariehamns stad beslutat att ge dem avsked från sina uppdrag och tillsatt en ny styrelse.

Advokatbyrån Widman & Co fick i uppdrag att utreda styrelsens agerande och har i veckan avgett sitt utlåtande, som fått stadsstyrelsen att polisanmäla den tidigare Enerexit-styrelsen. Stadsstyrelsen beslutade också att sälja Enerexit för €1 till Mariehamns Energi. Stadsdirektör Barbara Heinonen säger att det fortfarande finns obetalda fakturor hos Enerexit från entreprenören som utfört tömningen och saneringen av bränslegrottan:

Vad för brott har ni anmält styrelsen för?
– Det blir på basen av Widmans rapport, som gör gällande att man har använt sin förtroendeställning fel samt för förskingring.

Hur mycket pengar har hittills betalats ut till styrelsemedlemmarnas bolag?
– Det var något om €20 000 och €16 000 som de har betalat ut

Hur mycket har betalats ut till andra bolag?
– Det kan jag inte svara på. Vad gäller Langhs fakturor så är åtminstone halva obetalt ännu.

Styrelsemedlemmar har tidigare sagt att de försökt komma i kontakt med stadsledningen, men att den inte varit intresserad av deras information från Enerexit, stämmer det?
– Det känner ingen av oss till just vad gäller de här utbetalningarna. Jag var ju borta på våren, men då var det ingenting med utbetalningarna. Det handlade inte om det, utan det handlade om den här G1-motorn. Och det handlade inte heller om grottan, för den började de med först på hösten.

– Det var på en fråga den 3 september som vi fick kännedom om det, inte genom information till oss.

Har ni gjort någon utredning över värdet på Enerexits tillgångar?
– När man överförde tillgångarna till Enerexit fanns det vissa bokföringsvärden. Jag tror att dieselmotorn hade ett bokföringsvärde runt €160 000.

Stadsstyrelsen har bestämt att Enerexit ska säljas till Mariehamns Energi för €1. Ifall någon kommer och bjuder €2, säljer ni till dem istället?
– Nej, vi håller den här egendomsmassan inom stadens sfär, så det säljs inte till utomstående utan internt.

Överstiger skulderna tillgångarna tillgångarna i Enerexit?
– Bolaget har skulder som det inte kan betala, så det här blir nu en fråga mellan Enerexit och Mariehamns Energi. Vi har sagt hela tiden att tredje part inte ska bli lidande för det här, vilket de redan har blivit eftersom entreprenören inte fått sin andra faktura betald ännu. Det är det man behöver lösa, eventuellt genom att köpa tillbaka dieselmotorn till Mariehamns Energi, så får man finansiering till den obetalda fakturan.

Finns det någon buffert inom Mariehamns Energi eller var tas de pengarna ifrån?
– De har nog pengar i kassan.

Enerexits tidigare styrelseordförande Böge Holmberg säger till Ålands Nyheter att ledamöter i stadsstyrelsen har missförstått vad ett konsultarvode är och att €70 plus moms i timersättning inte varit dyrt för att anlita honom och Sune Axelsson.

Hur ställer du dig till stadsstyrelsens polisanmälan mot er?

– Lite fundersam måste jag säga. De är oroliga om att vi har godkänt våra egna fakturor. Det är det det handlar om kan jag tänka mig. Jag har inte sett polisanmälan, men jag förstår så av de sista veckornas tidningsnotiser.

Vi har förklarat hur vi skulle jobba redan ett halvt år före vi började att vi i det skedet inte kunde anställa någon då vi inte visste hur uppdraget skulle bli. Vi behövde ha en arbetande styrelse tills vi visste vilka uppdrag vi har och då eventuellt bestämma att anställa någon som fullföljer det. Vi var en styrelse på tre personer med ett ganska gediget uppdrag i två sektioner, men ingen sekreterare eller sådan hjälp tilldelades oss, utan vi skulle sköta allting själva.

När vi började i januari tog vi upp i det första styrelsemötet att det skulle vara en arbetande styrelse, i alla fall i inledningsskedet och det gjorde vi helt korrekt. I nästa möte i februari slog vi fast arvodet för det och på ett tredje möte – jag tror det var i mars – diskuterade vi att vi borde meddela Enerexits aktieägare. Då en av styrelsemedlemmarna också satt i stadsstyrelsen bad vi henne framföra att vi ville prata med dem för att gå igenom allting och se hur vi jobbar, när vi jobbar och hur vi har uppfattat vad uppdraget gick ut på.

Är det där det har brustit?
– De ville inte träffa oss då, utan de sa att det räcker ifall vår styrelsemedlem informerar i stadsstyrelsen. Då hade vi förberett en presentation över hur vi jobbar och med olika scenarier hur vi kommer att gå vidare. Vi väntade ganska länge på att vi skulle få träffa dem, men sedan i april insåg vi att det kommer inte att ske. Då valde vi att hålla på på lite låg nivå, på hela april hade vi ca 12 timmars arbetstid på projektet. Vi jobbade mest med försäljning av motorn då och var över till Stockholm, till en kund där. Och så var vi till Vasa och diskuterade med dem ganska ingående. Sedan började vi förbereda med en ny kund och där fick vi lägga ner en hel del tid.

– Den här bränslegrottan trodde vi då var en liten ”piece of cake”. Vi var tilldelade €76 000 för den och det var egentligen bara att ta in entreprenörer och försöka få det utfört, så bränslegrottan lade vi minst vikt vid då. Det var först i augusti som vi kom till den här grottan och då insåg vi att den var ett större problem än vi hade förväntat oss. Då bestämde vi att måste träffa Enerexits aktieägare och hade vårt första möte med stadsledningen, med Barbara Heinonen, Tage Silander och Emma Dahlén. Vi förklarade att nu börjar kostnaderna sticka iväg och att vi har oljekontaminerat vatten som ingen på Åland kan ta vara på och att det måste föras till fastlandet. Det var en kostsam operation och dessutom kom det in ganska mycket regnvatten i bränslegrottan, som rann genom berget.

Informerade ni under det mötet att ni anlitat er själva?
– Det är riktigt. Då frågade Tage Silander ifall det inte var fel gjort och vi sade att vi vet att det känns fel, men vi visste inte hur vi skulle lösa det. Vi frågade ifall stadsdirektören kunde godkänna det och kom överens om det. Sedan tog det inte länge före kostnaderna hade stuckit utanför budgeten, vi hade €76 000 budgeterat för det här och nu håller det på att sticka iväg. Vi frågade hur vi skulle hantera det här och de sade att arbetet måste göras ordentligt och att pengafrågan får lösa sig för saneringen måste bli bra.

– Vid nästa möte hade stadsdirektören pratat med stadens revisor och sade att vi borde informera våra ägare om hur vi betalar ut lön. Det tyckte vi också och kallade till extra bolagsstämma där vi skulle informera om vårt styrelsebeslut och få det godkänt. Men då hade det någonstans blivit fnurr på tråden och man ändrade vår styrelseordning till att vi skulle ge stadsdirektören tillgång till vår bokföring och våra dokument. Det är ju ganska naturligt att en huvudägare har det alltid.

– Det andra besöket till stadsledningen var den 3 september, när vi märkte på våra provtagningar att gruset i bränslegrottan var ganska hårt kontaminerat och att vi måste ta bort det därifrån, för det gick inte att spola rent.

Hur skulle gruset inte ha blivit kontaminerat, när det låg under allt bränsle?
– Det är meningen att bränslet alltid ska flyta ovanpå och aldrig nå gruset, eftersom det vilar på en vattenbädd. Bränslenivån hade kommit lägre än den skulle och gruset kontaminerats. När det har skett kan ingen egentligen svara på, men nu var det ett faktum. Vi kallade hit experter som tog och kom fram till att gruset bör tas bort. Vi frågade stadsledningen på nytt hur vi skulle hantera saken, då det skulle bli en ganska ordentlig tilläggskostnad. Stadsledningen svarade att saneringen måste göras.

– Två veckor senare kom den första fakturan och jag gick till Barbara Heinonen och berättade att vi fått faktura nummer ett och att faktura nummer två håller vi på och jobbar med, men vi vet inte ännu vad den slutar på. Jag berättade att redan faktura ett är över Enerexits kapacitet och att vi hade svårt att hantera den. Vi gick tillsammans igenom alla detaljer kring kostnaderna på fakturan och den lämnades där. Några dagar före förfallodag ringde jag till Heinonen för att fråga hur fakturan skulle hanteras. Hon svarade att staden inte hade några pengar för det och att hon inte kunde göra någonting.

Fick ni gå till banken?
– Nej, utan då sade vi att nu måste vi dra i handbromsen, för vi visste att vi hade faktura nummer två på kommande. Då lade vi om arbetet så att vi fick den djupa delen av grottan rengjord så att vi senare skulle kunna stoppa arbetet utan att det händer någonting eller att något förstörs. Efter att det gjorts sade vi åt entreprenören att de fick ta en paus, för de hade jobbat ganska intensivt i många veckor. Då sade vi att vi måste få kapitaltillskott från Enerexits ägare. Det bundna kapitalet som vi hade i grottan var nästan €200 000 och motorn var värd något på €150 000. Om vi kunde få det bundna kapitalet omvandlat till pengar hade vi klarat kostnaderna i det skedet, men sedan måste vi hitta nya finanser. 

– Där stannade det egentligen och då kom bråket om våra faktureringar in i bilden. Då hade man igen varit till olika revisorer, som nu hade ändrat åsikt och tyckte att det borde varit någon annan som godkänt våra fakturor – och det vet vi mycket väl. Det var olyckligt.

– Så är det i nuläget, man har fokuserat väldigt på den biten, men den andra biten med betalningen tänker man i första hand knuffa på Mariehamns Energi.

Enerexit såldes för €1 till Mariehamns Energi, vilket värde anser du att bolaget har?
– Bokföringsvärdet på motor och kringutrustning var ca €125 000 och på grottan €190 000, vad jag kommer ihåg. Med det klarar man de fakturor som finns nu. Men sedan är ju inte grottan färdigt gjord.

Arbetar någon i grottan just nu?
– Just nu är det stilla, men man måste fortsätta med det. Man kan hålla den i det här läget utan att något allvarligt händer, men man måste fortsätta och få den korrekt så att man kan återlämna den till naturen.

Har stadsledningen försökt förhandla med er eller ställt krav före de gick vidare med polisanmälan?
-Nej, egentligen inte. Vi hade ett kort möte, men det var ingen förhandling utan de dikterade olika saker och vi sade då att vi inte kunde diskutera när samtalet låg på den nivån.

Vad hade stadsledningen då för idéer?
– Då ville de jämföra olika löner per timme. Men hur skulle vi anställa någon och säga att de har ca 10 timmar per månad i arbetstid? Man kan inte anställa en person med den tiden.

Hade arbetet inte gått att göra på ackord, på samma sätt som ni själva arbetade?
– Vad skulle man ge för uppdrag åt dem? Sälj motorn och rengör grottan? För grottan begärde vi offerter och fick tre stycken, som var ganska lika. Vi valde den entreprenör som verkade mest namnkunnig, plus att den höll på med ett jobb för Mariehamns Energi och rengjorde deras ståltank. Och de hade all utrustning på plats. För att få en synergieffekt valde vi dem. 

Har ert val av entreprenör också ifrågasatts?
– Nej, egentligen inte. Det kanske kommer upp, vem vet?

Har stadsledningen varit dit och tittat i grottan?
Jag kan tänka mig det. Stadsdirektören kanske har varit dit. Efter att det så att säga strandade vid vårt sista mötet valde vi att lite lägga locket på och lämnade tillbaka ventilationsfläktarna, som vi hade hyrda. Vi lade i bromsen ordentligt tills vi kunde få en lösning och gå vidare.

Det är cirka €20 000 som du och Sune Axelsson fakturerat Enerexit för ert arbete. Skulle det vara ett alternativ att betala tillbaka de pengarna ifall polisanmälan då lades ner?
– Vad tycker du skulle ha varit en rätt siffra på ersättningen? Vi har lagt ner en hel del tid och på något vis borde man få betalt för tiden man lägger ner. Och vi har kommit framåt en hel del, ingen har klagat på arbetet som vi har utfört, utan det är att vi tagit betalt för arbetet vi har utfört som man har klagat på.

Samt hur det har gått till när ni anlitat er själva.
– Det är det det går ut på, jo.

Skulle du personligen överväga ett sådant medlingsbud ifall det gavs?
– Egentligen inte, för jag tycker att jag har ganska rent runt mig. Jag ser inga större problem – förutom att vi borde ha gjort det på ett annat sätt. Men jag vet inte riktigt hur vi skulle ha kommit fram till ett annat sätt.

Har du diskuterat med något juridiskt ombud?
– Jo. Jag fick rapporten från Widman & Co igår, och med tanke på sammanställningen i den så känns det ganska lugnt. Jag förstår inte riktigt hetsen med det här. Det kunde ha lösts på ett smidigare sätt. Vi var till stadsstyrelsen med en gång och då var det ganska hätsk stämning bland stadsstyrelseledamöter som inte visste vad ett konsultarvode var utan hade skaffat sig en miniräknare och slog €70 i timmen gånger 40 timmar per vecka gånger 4 veckor per månad och kom fram till hiskeliga siffror.

– Vi försökte förklara att det rör sig om sporadiska timmar och att det inte är en anställning. Det ingår ingen anställningstrygghet i det, inga semestrar, inga övertider eller söndagstimmar, ingenting sådant. Utan detta är timmar man köper rakt av utan att vi kan ställa några som helst krav.

Även som konsultarvode ligger ju era ersättningar inte på någon miniminivå.
– Men ganska lågt nog – egentligen. Jag har tre andra företag jag är konsult i och där har jag högre arvode. Men allt är relativt, naturligtvis. En duktig tapetserare tar €50 i timmen

Ni har också utfört en del uppdrag som inte kräver någon konsultkompetens, till exempel vaktat en lucka.
– Det blev ganska stort rabalder. Det kom sig av att vi hade minnesanteckningar för varje dag och vi gav dem till stadsdirektören och hon ville göra en stor grej av det så att det blev ”Jaha, det är konsultarvode för att vakta ett hål?”, men det är inte det det var frågan om?

Vad var det då frågan om?
– Det var för oss att komma ihåg ifall någon frågar ”vad gjorde ni här?”. Då är det på morgonen klockan 7 en genomgång av dagens arbete. Det var mycket som hängde ihop och måste fås att gå ihop med olika andra entreprenörer. Vi hade ett gäng som pumpade oljekontaminerat vatten och ett gäng som torrsög grus. Under tiden så vaktade vi också den här luckan, som inte får vara obevakad. Man kan hyra in folk som sitter där och vaktar den, men det var det minsta av jobben. Men det gav de bästa nyhetsrubrikerna och ibland får man svälja sådant.

Har du någon annan kommentar kring hela den här historien?
– Man vaknade lite sent och på fel sätt. Våra arvoden var den minsta biten i det här sammanhanget, för det var andra saker som skenade iväg ganska mycket. Då fokuserar man på det lilla och fokuseringen bland vissa ledamöter i stadsstyrelsen var lite halvt skrämmande. Det är de som ska leda vår stad och de fattade inte riktigt vad det handlade om. De hade gått igång på en viss sak och det gick inte att stoppa.

– Sedan råkade det också vara ett val och det råkade passa ihop, av en slump.

Tror du att det funnits politiska motiv inblandade?
– Det vet jag inte, men två separata källor hade kontaktat (namnet på en åländsk journalist) den 6 november, sex dagar före valet, efter ett möte med Tage Silander och Barbara Heinonen, som både sedan sade att de inte visste hur det hade kommit fram och att de inte hade pratat med någon om det, men (journalisten) hade sagt att hon fått informationen från två olika håll.

Menar du att man har gått via media?
– Lite åt det hållet får jag en känsla av. Vi har ju engagerat oss ganska mycket och kritiserat stadsdirektören för hennes oförmåga att leda sina tjänstemän, och det ligger i botten för det här också. Vi blev ju inte populärare av det.

Ålands Nyheter har tagit del av utlåtandet från Widman & Co, som inte kommer fram till någon slutgiltig bedömning om ifall brott har begåtts eller inte. Däremot anser juristerna att det finns skäl att också utreda förskingring, men att det mer eller mindre är uteslutet att styrelseledamoten Birgitta Johansson skulle ha gjort sig skyldig till något brott.

 

Lyssna när vår juridiska robot läser upp promemorian från Widman & Co

Robot

 

En granskning av timredovisningar som lämnats in av Holmberg och Axelsson, visar att de redovisat arbete inom Enerexit före bolaget bildades, samt en mängd uppgifter som tar i anspråk betydligt mer tid än man kan förvänta sig. Bland annat har det fakturerats för tre timmar för att undersöka priser på kontorsutrustning, två timmar för att ringa en kund, åtta timmar plus tolv timmar för möten med Wärtsilä, mellan nio och sexton timmar för ett hyresavtal, tre timmar för att mäta diameter på ett hål och en fläkt och hela 30 timmar för att förbereda svar på frågor från landskapsregeringen.

Mest timmar har gått åt för pumpning av vatten och sugning av grus i bränslegrottan, men timmar har även fakturerats för möten i timtal med tidningarna Åland och Nya Åland. Redovisningen är kortfattad och innehåller dunkla poster som ”Administrativt försäljningsplanering, försäljningsplanering” eller ”Arbete med powerpresentationen” – något som tagit 13 timmar i anspråk. För varje arbetad timme har Holmberg och Axelsson fakturerat €87.

 

Den fullständiga timredovisningen

Observera att Holmberg och Axelsson redovisat separat

Datum Timmar Händelse

26 maj

4

Wärtsilä

28 maj

2

Möte Emma

30 maj

3

Möte Agneta

12 juni

3

Bolagsstämma

18 juni

2

Möte Henning

3 januari

2

Möte Henning

8 jan

2

Konstituerande möte + skriva protokoll

14 jan

4

Förevisning av utrustning, samt möte No:2 + protokoll

17 jan

4

Bankkonto, ekonomi, dator, genomgång fakturor

22 jan

4

Startat kontoret, kontakt Vasa Wärtsilä

31 jan

5

Genomgång detaljerade gränser med Henning, planera försäljningsresa

5 feb

12

Stockholm Högmansö Varv AB

6 feb

8

Till Vasa Wärtsilä

7 feb

12

Möte Wärtsilä till Åland

19 feb

3

Möte samt protokoll

22 feb

3

Genomgång av hyresavtal

25 feb

2

Genomgång Henning och Per, hyresavtal

11 mar

2

Skriva serviceavtal och hyresavtal

18 mars

4

Räkningar, fastighetsskatt, räkningar

11 april

4

Administrativt arbete, grottan, avyttring G1 förberedelser. Räkningar

24 april

6

Förbereda samrådsmöte, möte finansministern.

25 april

2

Grottan, reservdelar G1

3 maj

5

Möte, bokföringen, protokoll

9 maj

3

Möte Wärtsilä

17 maj

3

Langh, bokföring, samrådsmöte, Peppe, Åkerholm

22 maj

3

Bokning besiktning Grottan, Måndagen den 27.5

24 maj

4

Offertförfrågan G1 med kringutrustning, Hasse

27 maj

3

Visning grottan för Langh

4 juni

3

Genomgång offerter grottan

10 juni

3

Förberett samrådsmöte med Vasa Wärtsilä

11 juni

3

Samrådsmöte

17 jun

4

Möte med Viking Line Teknik och Kraftnät Åland

27 jun

5

Förbereda frågor till samrådsmöte samt möte med Juslin

22 jul

4

Monterat fläkt bergsrummet

23 jul

2

Fakturor bank, räkningar

2 augusti

3

Kontrollerat fläkt, bergsytrymme, kontakt Langh, bokföring

6 augusti

2

Genomgång arbete grottan

7 augusti

3

Möte med Langhs arbetsledare på plats

8 augusti

5

Separerat vatten från olja i grottan, Langh for hem kommer måndag

9 augusti

8

Separerat olja från grottan och pumpat vatten

12 augusti

6

Separerat olja från grottan och pumpat vatten

13 aug

3

Pumpat olja ur grottan

16 aug

5

Vaktat nedgången, grottan

17 aug

7

Vaktat nedgången, grottan

18 aug

6

Säkerhetsvakt, samt beslut

19 aug

4

Säkerhetsvakt, provtagning samt beslut

22 aug

6

Säkerhetsvakt möte statsdirektör, Tage

23 aug

8

Säkerhetsvakt genomgång med Linda, tidt. Söndagsjobb

24 aug

6

Säkerhetsvakt

26 aug

4

Anbudsförhandlingar

28 aug

9

Säkerhetsvakt, separerat vatten. Förhandlingar B Lindfors

29 aug

7

Säkerhetsvakt, ÅMHM info. Samrådskommittén, stadsstyrelse, Tage

30 aug

3

Kontakt B Lindfors och Tage Silander

2 sep

6

Inspekterat, sonderat offerter, pumpat vatten

3 sep

7

Pumpat vatten, Langh bedömt åtgärder för fortsatt arbetsmetod, info, Tage, Barbara

4 sep

5

Pumpat vatten

5 sep

5

Pumpat vatten

6 sep

5

Pumpat vatten, planerat omlastningar och deponeringsplatser

11 sep

10

Sugit grus, möte med Pär och Skogberg, tömt i vattentäta flak.

12 sep

10

Oljevatten tre tankar oljegrus en bil

14 sep

3

Genomgång (Åländsk journalist) med fotograf

16 sep

8

Två tankar grus, två tankar sludge

17 sep

8

Två tankar grus, två tankar sludge

20 sep

9

Två tankar grus, två tankar sludge, sludgen full

23 sep

2

Planering med Langh

24 sep

2

Genomgång med Rafe från Nådendal

25 sep

9

Pumpat sludge, ny tankbil, avgiftsförhandlingar med Rafe

26 sep

10

Separerat och pumpat sludge

30 sep

8

Grus och sludge

1 okt

8

Grus och sludge, bokföring, flytta bort ramp och flak. Inspektera grottan

3 okt

2

Möte med revisorn

9 okt

6

Förbereda rapport för stadsstyrelsen

26 maj

4

Wärtsilä

28 maj

2

Möte Emma

30 maj

3

Möte Agneta

12 juni

3

Bolagsstämma

18 juni

2

Möte Henning

3 jan

2

Möte Henning

8 jan

2

Konstituerande möte + skriva protokoll

9 jan

3

Undersökt priser på den kontorsutrustningen vi behöver

14 jan

2

Förevisning av utrustning, samt möte No:2 + protokoll

16 jan

2

Ringt kund och skickat info om G1

17 jan

4

Möte Energi. Införskaffning av kontorsmaterial

18 jan

1

Administrativt internetkoppling

19 jan

1

Administrativt internetkoppling

21 jan

1

Administrativt

23 jan

4

Administrativt försäljningsplanering

24 jan

1

Administrativt försäljningsplanering

28 jan

2

Administrativt försäljningsplanering, försäljningsplanering

29 jan

3

Administrativt försäljningsplanering, försäljningsplanering

30 jan

3

Administrativt försäljningsplanering, försäljningsplanering

31 jan

2

Administrativt försäljningsplanering, försäljningsplanering

5 feb

12

Besök möte Högmansö Varv AB

6 feb

8

Resa från Stockholm till Vasa Wärtsilä

7 feb

12

Besök möte Wärtsilä resa till Åland

20 feb

5

Kontaktat Möller om nedmonteringsoffert. Projektgenomgång med Henry H.

22 feb

3

Genomgång av kontraktsförslaget: hyres, elkonsumtionen, skötsel av motorn.

25 feb

4

Genomgång av hyresavtalet med Energi AB. Informerat om projektets utveckling + serviceavtal

26 feb

4

Förhandlat om hyran och genomgång av tidsplanen. Börjat med powerpresentationen.

27 feb

3

Hyresavtal + powerpresentationen

28 feb

2

Hyresavtal + powerpresentationen

1 mars

4

Arbetet med powerpresentationen

4 mars

5

Arbetet med powerpresentationen. Genomgång med Schakt om rivningsavgränsning

5 mars

2

Rivningsavgränsningen motor avgaspanna + borttagande av kablage + övervakningstekniken

6 mars

4

Arbetet med powerpresentationen

4 april

4

Satt ihop en offert till Energi angående auditering av motor G1

23 april

2

Förberedelse inför mötet på landskapsstyrelsen

24 april

5

Diskuterat G1 med landskapsregeringen

4 maj

5

Genomgång med offertgivare för demontering av motor, rör och kringutrustning

23 maj

7

Genomgång med offertgivare för rengöring av bergsutrymmet under dagen

24 maj

4

Mätt och beställt gallerlucka till bergsutrymmet, samt bokat fläkt för vädring av bergsrummet

3 juni

3

Mätt manhålets diameter för täckplåt i pumprummet samt fläktens diameter. Beställt täckplåten.

4 juni

4

Genomgång av givna offerter + underlag för tilläggsuppgifter. Grunduppgifter till ny offertgivare.

5 juni

4

Projektgenomgång (tvättning av bergslagret) med entreprenör

11 juni

3

Möte angående G1ans övertagande av Landskapet.

17 juni

7

Förberett svar på frågor av landskapet/samrådsgruppen. Hagström, Torstensson, Nordberg

18 juni

5

Förberett svar på frågor av landskapet/samrådsgruppen. Donning, Juslin, Englung

19 juni

4

Förberett svar på frågor av landskapet/samrådsgruppen. Eriksson, sammanfattning

24 juni

6

Förberett svar på frågor av landskapet/samrådsgruppen.

27 juni

6

Förberett svar på frågor av landskapet/samrådsgruppen + möte på landskapsstyrelsen

4 juli

4

Diskuterat med Henrik angående hans mail daterat 3/7 + skrivit ett utkast till svar.

9 juli

3

Färdigställt utkastet och skickat svar på mailet som kom från Henrik den 3/7

22 juli

4

Hämtat fläkt. Bytt lock på nedgångsschaktet. Skruvat bort manlucka och placerat utblåsningsfläkt.

7 aug

4

Förberedde för uppstart av bergsrummets rengöring

8 aug

9

Kontroll av bergsrummet, mycket grundvatten under oljan. Pumpat bort 26 kubikmeter grundvatten

9 aug

8

Rengjort cettlingtankarna. Fortsatt att pumpat bort grundvatten från bergsutrymmet

12 aug

8

Fortsatt att pumpat bort grundvatten och därefter oljeblandat vatten i egen regi

13 aug

10

Försökt att uppskatta mängden oljeblandat vatten i bergsutrymmet + åtgärder

14 aug

5

Fortsatt att pumpa grundvatten oljeblandat vatten + gjort kontroller i bergsrummet

15 aug

5

Fortsatt att pumpa grundvatten oljeblandat vatten + gjort kontroller i bergsrummet

19 aug

4

Pumpat oljeblandat grundvatten + börjat tvätta bergsrummet. Vakt.

20 aug

4

Fortsatt att pumpa grundvatten oljeblandat vatten + burit ner tvättutrustning till bergsrummet.

21 aug

8

Pumpat oljeblandat grundvatten + börjat tvätta bergsrummet. Vakt.

22 aug

8

Fortsatt med pumpningen. Tvättning bergsrummet. Vakt. Förberett möte. Möte på stadshuset.

26 aug

9

Fortsatt med pumpningen. Tvättning bergsrummet. Vakt. Möte angående nedmontering av G1

27 aug

8

Fortsatt med pumpningen. Inspektion av bergsutrymmet. Tvättning bergsrummet. Vakt.

28 aug

3

Möte med en intresserad köpare av G1- Planerat hur vi bäst tar vara på hur vi går vidare

29 aug

4

Möte med landskapet angående G1. Värdering av beslutet. Underrättat stadsstyrelsens ordförande.

30 aug

10

Tvättat. G1 till Bjarne. Ordnat med eventuell transport av oljehaltigt grus till Rihimäcki.

2 september

7

Pumpat vatten från Bergsrummet. Inspekterat bergsutrymmet och fotat.

3 sep

9

Pumpat till gropen. Inspekterat med Linda + offert. Möte Tage + Barbara tilläggspengar. Grustransport vart?

4 sep

6

Sökt entreprenörer för transport av oljekontaminerat krossgrus till fastlandet.

5 sep

4

Sökt och får ramp för tippning. Klart med transportör.

6 sep

5

Oklart för mellanlagring. Placering lastramp, flakor och omlastning. Pumpning. Svinryggen för mottagning

9 sep

8

Börjat med krossgrussugning. Klart med Svinryggen. Rampen på plats. Flakorna på plats. Grävmaskin

10 sep

8

tagit upp krossgrus och lastat flak. Pumpat upp oljeblandat vatten från bergsrummet.

11 sep

2

Möte med Per och Skogberg angående G1 och utrymmena man vill åt i byggnaden.

12 sep

1

Möte Henrik Juslin angående G1 och hur samrådsdelegationen ser på saken och hur vi går vidare.

13 sep

8

Fortsatt suga ut krossgrus från bergsrummet.

14 sep

7

Krossgrus från bergsrummet. Nya Åland på besök. Pumpat upp oljeblandat vatten. Vakt. Inspekterat.

15 sep

1

Ålandstidningen på reportage-besök

18 sep

8

Pumpat ut oljeblandat vatten, stort inläckage på grund av mycket regn. Inspekterat tagit prover. Vakt.

19 sep

8

Krossgrus från bergsrummet. Mycket ytvatten tränger nu ner i bergsrummet på grund av regnet.

23 sep

8

Pumpat upp oljeblandat vatten. Sugit krossgrus. Kontaktat Linda. Langs förman på kommande.

24 sep

8

Pumpat upp oljeblandat vatten. Sugit krossgrus. Hans Langs förman kommer imorgon.

25 sep

2

Möte med Hans Langs förman om hur vi går vidare.

27 sep

8

Fortsatt att pumpa oljeblandat vatten. Tvättat gropen + väggarna. Pumpat bort oljeblandat vatten från hyllan.

28 sep

8

Fortsatt sugit ut krossgrus från bergsrummet. Pumpat vatten till oljeavskiljarna.

29 sep

6

Fortsatt sugit ut krossgrus från bergsrummet. Pumpat vatten till oljeavskiljarna.