Kategorier
Nyheter

LR: Ingen har smittats med covid-19 på åländska restauranger

Mitt i allt hänvisar Ålands landskapsregeringen till antisocialistiska värderingar som ”näringsfriheten och egendomsskyddet” i en av sina skrivelser. Detta i ett brev som utbildningsminister Annika Hambrudd (C) skickar till Finlands socialistiska regering gällande deras försök att begränsa restaurangernas och krogarnas verksamhet.

Regeringen Sanna Marin utfärdade förra veckan en förordning om att förplägnadsverksamheterna fortsatt ska begränsas på Åland, vilket LR nu sätter sig emot. Dels för att Åland enligt självstyrelselagen ska få ge sitt utlåtande till beslut som har särskild betydelse för Åland, men framför allt för att restaurangerna inte varit någon smittkälla för Covid-19 på Åland:

”Landskapsregeringen konstaterar slutligen att det inte finns ett enda konstaterat fall av smittspridning i förplägnadsrörelser på Åland under hela covid-19-epidemin. För att förplägnadsrörelsers verksamheter på Åland, utgående från näringsfriheten och egendomsskyddet, inte ska vara mer begränsade än nödvändigt p.g.a. covid-19-epidemin framför landskapsregeringen därför att statsrådet skyndsamt ska ändra i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom så att förplägnadsrörelsers serveringstider för alkoholdrycker begränsas till kl. 24:00 och öppettider begränsas till kl. 01:00 på Åland”, skriver minister Hambrudd.

Vanligtvis hör covid-relaterade ärenden till hälsominister Annette Holmberg-Jansson (M), men hon har via familjeband ekonomiska intressen i restaurangbranschen.