Kategorier
Nyheter

LR kräver att ålänningar undantas från planerade höjda skatter i Finland

Den finska regeringens planer på att flytta kostnaderna för hälsovården från kommunerna till staten ställer till trubbel för Åland.

Regeringen Sanna Marin (S) föreslår att kommunernas skatter sänks och de statliga skatterna ökas i samband med reformen, då staten tar över kostnaderna. På Åland är det sedan länge annorlunda, då landskapet har ansvaret och kostnaderna för hälsovården via organisationen Ålands Hälso- och Sjukvård. Höjda statliga skatter skulle därför inte få några motsvarande sänkta kommunala skatter för ålänningarna.

Därför kräver landskapsregeringen i ett brev till riksdagen, undertecknat av lantråd Veronica Thörnroos (C) och vice lantråd Harry Jansson (C), att skatterna inte ska höjas för de undersåtar som bor på Åland och att man i inkomstksattelagen tar fram en särskild klausul om lägre skatt för ålänningar.

Enligt den finska regeringens förslag ska inkomstskatterna minskas med 13,26 procentenheter i alla finska kommuner när de slipper kostnaderna för social- och hälsovård. Flera åländska kommuner har redan idag lika höga skattesatser som finska kommuner – trots att de inte har samma kostnader för hälsovården.

 

Invalider kommer i kläm

Thörnroos uppmärksammar också Finlands riksdag på att enskilda individer kommer att drabbas negativt av att invalidavdraget tas bort från statsbeskattningen och begär att riksdagen utreder hur de kan se till att invalider på Åland inte får sämre förmåner på grund av omorganiseringen.

Riksregeringen vill också höja de kommunala skatterna för företag med nästan 11 procentenheter. Landskapsregeringen kräver att de åländska företagen undantas från detta, med hänvisning till att skatterna för företag redan idag betalas tillbaka till Åland av staten och att reformen därför inte skulle göra någon ekonomisk skillnad för statens del.

Thörnroos intygar både i början och slutet av sitt utlåtande till riksdagens lagutskott att landskapsregeringens syfte inte är att försvåra Sote-reformen.