Kategorier
Nyheter

LR tecknade avtal med Nordic Jetline för att köra Södra Linjen

Trafikminister Mika Nordberg (M) beslöt idag att förkasta rederiets Ansgar ABs begäran att landskapsregeringen inte tecknar avtal för driften av Södra Linjen med konkurrenten Nordic Jetline. Ansgar AB hade lämnat in ett dyrare anbud och anser att landskapsregeringen borde tecknat avtal med dem istället, med hänvisning till att Nordic Jetline under tidigare avtalstid inte följt sina avtal, då bolaget haft betalningssvårigheter till landskapsregeringen för verkstadstjänster. 

Därför borde Nordic Jetline enligt Ansgar ha uteslutits från den nya upphandlingen för trafiken 2019-2022. Enligt minister Nordberg har dock Nordic Jetline betalat sina skulder och avslog därför Ansgars begäran.

Det nya avtalet med Nordic Jetline är dyrare än det tidigare, men inte lika dyrt som Ansgars anbud, som var 1,5 miljoner euro dyrare än Nordic Jetlines.

Enskild föredragning med Mika Nordberg