Kategorier
Nyheter

Regeringen köper strandtomt för €50 000

Vicelantråd Camilla Gunell (S) beslöt på en enskild föredragning att landskapsregeringen ska köpa ett område på Hamnskär i Hammarland för €50 000 av skattebetalarnas pengar. Enligt vicelantrådet har området höga naturvärden då det växer både idegran och klibbal där. Därför ska det göras till naturreservat.

Enskild föredragning med Camilla Gunell

Foto: Google, Landskapsregeringen