Kategorier
Nyheter

LR vill förlänga jaktsäsongen på rådjur, införa jakt på kricka och enkelbeckasin

Landskapsregeringen och näringsminister Fredrik Karlström (M) vill förlänga jaktsäsongen för rådjur med en månad och lämnar nu över ett förslag till lagberedningen för att förändra regelverket. Ärendet har förberetts av jaktförvaltare Robin Juslin.

Karlström skriver att rådjursstammen på Åland ligger på en mycket hög nivå och att avskjutningen behöver ökas för att bättre förvalta stammen. Det samma menar han gäller för vitsvanshjort i skärgårdskommunerna Kumlinge och Brändö.

Jaktsäsongen ska därför förlängas från två månader till tre månader, enligt förslaget fram till sista januari för rådjur. För vitsvanshjort ändras säsongen till 1 september till sista januari.

I förslaget ska tillfälliga jaktstopp införas på småskrake och brunand – som ändå inte jagas. Istället införs jakt på kricka och enkelbackasin och höstjakten på sjöfågel och gräsand förlängs med en månad.

Fri jakt på kaja införs också, då populationen har ökat kraftigt och fågeln är skadlig för jordbruket. Det samma gäller skata.

Landskapsregeringen vill också inför året runt-jakt på invasiva främmande arter, såsom guldschakal. Detta för att förhindra dem från att etablera sig och snabbt utrota arterna.

Regler kring ammunitionstyper och kring hundanvändning i jakt anpassas också efter de nya förhållandena.