Kategorier
Nyheter

Mängder av suspekta fakturor från ABFs kvinnoseminarium

Ålands Nyheter fortsätter granskningen av Ålands Radios ordförande Mia Hanströms (S) många affärer med bidragspengar inom olika föreningar. Som vi tidigare rapporterat är Hanström och flera andra på Åland inblandade i ett extensivt nätverk av föreningar, vars syften är att maximera sina bidragsinkomster från skattemedel och välgörenhetsbidrag från spelbolaget PAF. Pengar som sedan till stor grad hamnat i Hanströms eget aktiebolag eller betalats ut som löner till andra privatpersoner i nätverket.

 

Bidrag från skattemedel och PAF till kvinnoseminarium
Hanström är anställd som verksamhetsledare för Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). I april 2016 beviljade landskapsregeringen ett evenemangsstöd på maximalt €7000 utav inkomsterna från PAF till ABF för att hålla ett tredagars ”Kvinnoseminarium” i Mariehamn och i Lappo. Förutom detta fick seminariet också €3000 av den skattefinansierade organisationen Nordiska Skärgårdssamarbetet och €1200 från Brändö, Föglö och Kumlinge. Deltagarna som bjudits in bidrog själva med drygt €11 000 i deltagaravgifter.

ABF anlitade Mia Hanström via hennes konsultfirma för att vara projektledare för seminariet. I redovisningen till landskapsregeringen har ABF skrivit att de samarbetat med bland andra Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, där Hanström också är verksamhetsledare.

 

Osäkert deltagarantal
Totalt uppgavs 68 kvinnor och 2 barn ha deltagit i seminariet enligt föreningens redovisning till landskapsregeringen. Ålands Nyheters genomgång av inlämnade fakturor visar att deltagarantalet kan ha varit betydligt mindre, åtminstone under delar av seminariet. Fakturor från restaurangen Nautical, Ålands Sjöfartsmuseum och från Hanström själv visar på ett deltagarantal på 33 personer under seminariets första dag i Mariehamn. En faktura från Ålands Skötbåtsförening från senare samma dag visar på ett deltagarantal på 40 personer. Ett gruppfoto från seminariet visar 49 deltagare.

Fakturor från två skärgårdsföretag för övernattning och catering visar inte antalet gäster eller portioner, trots att detta normalt brukar ingå i sådana fakturor. Ett gästhem i skärgården har fakturerat knappt €7000 för två nätters logi och kosthållning för ett oredovisat antal gäster.

 

Fakturor skvallrar om koordinering av dyra arvoden
Mer märkligt är en samling fakturor från olika privatpersoner och egenföretagare i skärgården, som enligt programmet höll så kallade ”workshops” i 3 timmars tid under kvinnoseminariets andra dag. Flera av dessa personer har fakturerat exakt samma summa för sina tjänster, vilket tyder på att de inte anlitats som oberoende tjänsteleverantörer för projektet, utan att en viss eller fullständig koordinering skett i prissättningen. Deras kostnader har sedan betalats med ABFs bidragsinkomster.

  • Privatperson A har fakturerat €660 för en 3 timmars workshop i garnarbete och  feminism
  • Privatperson B har fakturerat €660 för en 3 timmars målarverkstad
  • Privatperson C har fakturerat €660 för en 3 timmars workshop i musik samt ett uppträdande
  • Privatperson D har fakturerat €660 för en 3 timmars kurs i pilflätning
  • Privatperson E har fakturerat €660 för en 3 timmars kurs i ”Första hjälp för hund och katt”
  • Privatperson F har fakturerat €698 för en 3 timmars ”kreativverkstad”
  • Privatperson G har fakturerat €500 för en 3 timmars kurs i hantverk.

 

Fem privatpersoner fakturerade exakt samma summa för sina tjänster

 

Det största arvodet gick till Hanström
Under seminariedagarna hölls föreläsningar av bland andra Barbro Sundback (S), vice lantråd Camilla Gunell (S) och föreningen Ålands Feministparaply. Ingen av dessa har enligt redovisningen fått någon ersättning för sina föreläsningar, men däremot har Hanström fakturerat knappt €2000 inklusive moms för att vara moderator och föreläsare för ett panelsamtal som hölls i en och en halv timme. Hon har också fakturerat €4340 inklusive moms för sina konsulttjänster som projektledare för seminariet.

 

Klicka på bilden för att öppna fakturan

 

Förening fick bidrag för att betala faktura till sig själv
Arbetarnas Bildningsförbund har också fått en faktura på €1680 från Arbetarnas Bildningsförbund. I den fakturan ingår bland annat €500 för hyra av ljudanläggning och €500 för bokföring och ekonomi, ansökningar, redovisning, avgifts- och anmälningshantering. På fakturan anges Arbetarnas Bildningsförbunds kontonummer, men Ålands Nyheters granskning visar att betalningen har skett till ett annat konto.

ABFs faktura till ABF och kontoutdrag

 

Krävde omprövning för att få högre bidrag
Efter redovisning godkände landskapsregeringen ett stöd på endast €5372 av PAF-medlen till ABF för seminariet. ABF protesterade mot beslutet och krävde att beslutet skulle omprövas. I samma skrivelse krävde ABF att bidragen till Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation för ett tredagars ungdomsseminarium skulle omprövas. Förra veckan skrev Ålands Nyheter om hur kostnaderna för det projektet kraftigt avvek från budgeten för att istället gynna Mia Hanström personligen. Bland annat steg hennes konsultarvode från €4000 till över €12 000 trots att antalet deltagare blev färre än beräknat.

Landskapsregeringens finansavdelning lade märke till samma avvikelse och gav avslag på föreningarnas krav om utökade bidrag:

”När redovisningen av projektet inlämnades fanns en stor överskridning gentemot budget gällande kostnaderna för samordning och information, de uppgick till €12 946. Då det i principerna tydligt framgår att ’kostnader hänförliga till projektet och betalda av bidragsmottagaren, inklusive projektets marknadsföringsåtgärder, som kan bedömas som godtagbara i förhållande till den uppställda målsättningen med evenemanget. I godtagbara kostnader ingår ej ersättning för eget arbete’.”, skrev finanschef Conny Nyholm i beslutet.

Läs finansavdelningens beslut från 2017

Finansavdelningen uppmärksammade också att Skunk inte nämnt något om de kraftigt avvikande kostnaderna, trots att föreningen varit i kontakt med landskapet bara några veckor före seminariet för att anhålla om att byta datumet.

I slutet av 2017 ändrades regelverket för evenemangsstöd så att deltagares kostnader för resor, logi och kost inte längre är stödberättigande kostnader.

 

Kulturministern beviljade nyligen €70 000 i bidrag till Skunk
Ålands Nyheter har begärt ut handlingar från landskapsregeringens Kulturdelegation, som visar att kulturminister Tony Asumaa (L) i början av februari beviljnade ett verksamhetsbidrag på €70 000 till Skunk av landskapets hasardinkomster från PAF. I beslutet konstaterar Asumaa att föreningen uppgett totalt €141 000 i verksamhetskostnader, men att €81 000 av dessa pengar är budgeterat för att avlöna verksamhetsledaren Hanström samt en person som är anställd som ”ungdomscoach”. Dessutom har föreningen budgeterat ytterligare €10 000 för att avlöna en ”administratör” för ett integrationsprojekt samt €9000 för personalens och styrelsens resor.

Läs minister Asumaas beslut från 5.2.2019

 

Tony Asumaa, foto: Landskapsregeringen

Asumaa skriver att landskapsregeringen inte anser att de höga personalkostnaderna är godtagbara, i synnerhet eftersom Skunk endast har budgeterat ”blygsamma” intäkter vid sidan av PAF-bidragen.

 

Polisanmäler Ålands Nyheter – får stöd av toppolitiker
Efter vårt avslöjande av Hanströms inblandning i korruption med bidragsmedel har hon meddelat på sociala medier att hon polisanmält Ålands Nyheter. Hon har fått stöd för detta av bland andra lantråd Katrin Sjögren (L), vice lantråd Camilla Gunell (S), samt integrationsminister Nina Fellman (S). 

I en intervju med Ålands Radio idag (tisdag) anklagar Hanström Ålands Nyheter för att ”attackera yttrandefriheten” och utsätta kvinnor för uthängning i och med att vi publicerat granskningarna av hennes affärer.

 

Utdrag ur Hanströms svar till Nordiska ministerrådet om Skunks åsikter om PAF-bidrag

 

Har målmedvetet arbetat för att PAF-bidrag ska gå till henne själv
En djupare granskning visar att Hanström målmedvetet arbetat för att kanalisera bidragspengar för ungdomsverksamhet till sig själv. Nordiska ministerrådet är en skattefinansierad organisation som driver programmet NORDBUK som delar ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Bland annat betalade organisationen ut €25 000 till Skunk i bidrag för ungdomsseminariet 2016. I en enkät från 2007 från NORDBUK har Hanström för Skunks räkning tillfrågats om sina åsikter om PAF bidragssystem. På frågan om vad som är positivt med PAF-stöden svarar Hanström: ”Att man kan få pengar”. På frågan om hur PAF-stöden kunde förbättras svarar Hanström: ”Ungdomsorganisationer ska ha stöd så att de kan köpa in / anställa verksamhetsledare”, det vill säga bidrag till att betala hennes egen lön.

Läs hela rapporten från Nordiska ministerrådet

 

Ålands Nyheter kommer att ta en längre paus i rapporteringen kring Mia Hanströms affärer för att undvika en drevliknande situation.