Kategorier
Nyheter

Villkorligt fängelse och 90 timmars samhällstjänst för barnvåldtäkt i Joensuu

PÅ FRI FOT Östra Finlands hovrätt behandlade en överklagan mot en tingsrättsdom mot Ismael Kaba, som förra året dömdes för våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av barn efter att ha våldtagit en 15 årig flicka i staden Joensuu i Norra Karelen. Kaba kom officiellt till Finland som ett ensamstående flyktingbarn 2014 och var 19 år vid brottstillfället 2017.

 

DOKUMENT

Östra Finlands hovrätt: Ärende R18/837

Tog kontakt via sociala medier
Enligt tingsrättens åklagare hade Kaba tagit kontakt med brottsoffret via Facebook och Snapchat. De hade stämt träff i staden och Kaba hade bjudit med flickan till en lägenhet under förevändningen att träffa en vän. Parterna hade inte varit bekanta med varandra och detta var första gången de träffades. Väl i lägenheten hade han tvingat ned flickan i en soffa och lagt sig över henne, medan hon gjorde motstånd och sade flera gånger att hon inte ville, för att slutligen våldta flickan genom att tvinga in sina fingrar i henne. Först efter att flickan protesterat flera gånger och försökt trycka bort honom hade han tagit bort sin hand. Kaba hade drabbats av näsblod och avbrutit sina handlingar.

Därefter hade de tillsammans lämnat lägenheten och flickan åkte hem. Hon hade sedan blockerat honom från Facebook och andra kommunikationskanaler.

Enligt åklagaren var Kaba väl medveten om att hans offer inte samtyckte till handlingarna. Flickan var jungfru vid brottstillfället och enligt åklagaren hade hon varit rädd under händelsen, då hon inte visste vad hon kunde bli utsatt för.

Åklagaren framförde bevis i form av ett läkarintyg, utdrag ur en Whatsapp-konversation och förhör med Kabas och med flickan.

 

Nekade till alla anklagelser
Kaba förnekade att han haft sin hand innanför flickans byxor eller gjort något annat än kyssts ömsesidigt med henne. Försvaret menade också att en hand i underlivet inte heller kunde anses som mer än ett försök. Dessutom anförde försvaret att inte heller flickan sagt att hon blivit utsatt eller hotad med våld. Kaba nekade till anklagelserna om våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn. Enligt honom hade han inte rört flickan annat än vid ländryggen och de hade vistats en mycket kort tid ensamma i lägenheten, inte mer än några sekunder eller minuter. Kaba uppgav sig vara förvånad över att flickan blockerat honom från att kontakta henne, då han sade sig vilja lära känna henne.

 

Indirekta bevis räckte till fällande dom
Tingsrätten konstaterade att det enligt rättspraxis inte brukar räcka med att den ena parten bedöms som trovärdigare än den andra parten för att kunna döma ut straff i fall när ord står mot ord och direkta eller indirekta bevis saknas. Dock såg tingsrätten det som anmärkningsvärt att flickan gett en mycket mer detaljerad berättelse över händelseförloppet än Kaba, samt att han hävdat att de endast vistats en ytterst kort tid i lägenheten trots att han sagt att han ville lära känna flickan.

Tingsrätten ansåg också att uttalanden från en gynekolog och en specialist på barnmedicin stödde flickans berättelse. Dessutom ansåg tingsrätten att flickans konversation med hennes vänner via Whatsapp strax efter händelsen stödde trovärdigheten i hennes berättelse. Tingsrätten bedömde att det inte fanns något rimligt tvivel till Kabas skuld. Trots att våldet han använt varit milt hade det varit tillräckligt för att övermanna flickan och våldta henne.

 

Klarade sig med villkorligt och samhällstjänst
Tingsrätten dömde 27.6.2018 Ismael Kaba, född 1998, till 2 års fängelse för våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av barn. Dock ansåg tingsrätten att ett ovillkorligt fängelse skulle vara skadligt för unge Kabas utveckling och bestämde att straffet istället skulle bli villkorligt med 90 timmars samhällstjänst. Dessutom dömdes Kabas att ersätta sitt våldtäktsoffer €5000 för hennes lidande. 

Hovrätten såg ingen anledning att ändra tingsrättens dom eller sänka straffet eller de utdömda ersättningarna. Kabas överklagande förkastades.