Kategorier
Nyheter

Mariehamns socialnämnd i offensiv mot åländska barn

”All barnomsorgspersonal skall arbeta aktivt för att motverka traditonella könsmönster och könsnormer”

Så lyder ett av kraven i bilagan till en motion som politikern Joanna Isaksson (L) med flera lämnat in till Mariehamns Stadsstyrelse och som Socialnämnden härom dagen tog ställning till. Bilagan har tagits fram av anonyma tjänstemän i samarbete med Malin Gustavssons bolag Ekvalita.

Rättelse: Isaksson har inte deltagit i författandet av bilagan, såsom tidigare stod skrivet, endast förordat den i socialnämnden.

Dokumentförfattarna kräver att barnomsorgen i Mariehamn ska få barn att ”må bra och känna sig trygga” genom att pojkar inte kallas för pojkar och flickor inte kallas för flickor. Dessutom kräver de att personalen gör allt i sin makt för att barn inte ska uppföra sig traditionellt.

Joanna Isaksson (L)

 

”Blöjbyten kan kränka barn”
Dokumentförfattarna benämner vissa livsstilar som ”regnbågsfamiljer” och menar att barn som lever inom dessa kan diskrimineras. Texten fortsätter med att barn diskrimineras om ”barnets kön tas för givet”. De kräver att personalen ska uppmuntra barn till transsexualism genom att bekräfta sådan tendenser hos enskilda barn. Dessutom ska rutiner tas fram för att blöjbyten inte ska kränka barn.

Barnen måste enligt författarna matas med ”diskussioner” om icke-heterosexuella relationer och ”familjekonstellationer”. Personalen ska också se till att inget barn får säga ”kärlek börjar med bråk” (och slutar med barnbidrag). Barn ska inte heller få vara kära i varandra.

 

Personalen ska ingripa om ett barn kallar ett annat barn för pojke eller flicka
Konkret ska personalen utöva så kallad ”normkritik”, både förebyggande, men också genom att ingripa ifall andra barn eller föräldrar kallar ett barn för flicka eller pojke.

Personalen ska inte få förhålla sig neutral till icke-traditionell sexualitet utan måste ”aktivt ta ställning och synliggöra mångfald”, genom att ”istället för att enbart prata om flickor och pojkar, prata om flickor, pojkar och barn som vill vara barn eller inte känner sig som endera utan kanske både och”.

I dokumentet föreslås som ”inspiration” att personalen bland annat ska fundera på följande :

  • ”Hur bemöter vi ett barn som inte identifierar sig enligt sitt tilldelade kön (sic)”
  • ”Hur behandlar vi transfobi och homofobi med barnen?”
  • ”Hur gör vi med kristna högtider för att alla barn ska känna sig inkluderade?”

 

Underliga rasteorier godkändes av socialnämnden
Författarna och de andra påstår att huvudkaraktärer i litteratur ”i 70% av fallen är en pojke med vit hudfärg” och personalen uppmanas att ifrågasätta ifall barnen möter bilder av ”kärnfamiljer med vit hudfärg med både en mamma och pappa”.

I dokumentet upprepas flera gånger vikten av att arbeta mot rasism, men samtidigt ska personalen och barn tvingas att osynliggöra ”icke-vita” barn genom att de förbjuds att nämna eller insinuera att ett barn har en annan hudfärg än vit. Dokumentförfattarna och socialnämnden motiverar inte på något vis varför de anser att en människa ska anses som missgynnad för att hon fötts med en annan hudfärg än vit.

 

Hatfylld formulering gick till omröstning
Socialnämndens ledamot Anna-Lena Groos (M) föreslog att bilagans krav om att ”arbeta aktivt för att motverka traditonella könsmönster och könsnormer” skulle strykas, men fick mothugg av socialdirektör Susanne Lehtinen, som krävde att den hatiska formuleringen skulle stå kvar. Saken gick till omröstning och Groos tillsammans med Anthonio Salminen (M), Dennis Björk (C) och Ulla Andersson (S) röstade för att stryka formuleringen, medan Isaksson, Rauli Lehtinen (L) och Martin Nilsson (S) röstade för att behålla formuleringen. Således ströks den.

Socialnämnden hade inget att anmärka på övrigt innehåll och godkände motionen. De som kommer att drabbas är barn i åldrarna 1-7 år inom Mariehamns barnomsorg.

Omslag: Temabild

Uppdatering: En formulering om ”rasistiska teorier” har ändrats till ”rasteorier”.