Kategorier
Nyheter

Mejeri mjölkade skattebetalarna på €150 000

Byråchef Susanne Strand på landskapets Näringsavdelning godkände ett bidrag på knappt €150 000 av skattebetalarnas pengar till mejeriet ÅCA. Drygt €54 000 plundras från EUs jordbruksfond, medan €95 000 plundras från inhemska skattebetalare.

 

Tetror med skruvkork

Totalt ska ÅCA ha satsat mellan €500 000 och €600 000 i projektet, som påbörjades i februari, och går ut på att modernisera förpackningsutrustningen. Ungefär en halv miljon euro har satsats på investeringar, medan knappt €20 000 gått till ökade personalkostnader och €35 000 till köptjänster. Pengarna som inte kommer från bidragen ska komma från banklån.

Med den nya utrustningen kan mejeriet erbjuda materialsnålare förpackningar med skruvkork, bättre produkthygien och bättre driftsäkerhet, enligt bidragskrav som Ålands Nyheter tagit del av.

 

Måste informera om bidragsberoende

Enligt regelverken för mottagare av skattepengar från Europeiska jordbruksfonden måste stödmottagaren se till att informera och skylta så att allmänheten förstår att verksamheten har finansierats genom bidrag från jordbruksfonden. Reglerna är stränga och säger att stödmottagaren i alla informations- och kommunikationsåtgärder måste hänvisa till stödet från jordbruksfonden, samt informera på sin hemsida om stödet.

Detta har dock ÅCA struntat i. Istället har flera av andelslagets representanter framträtt i media för att skryta om investeringen i miljövänliga förpackningar, utan att nämna vem som står för fiolerna. Inte heller på mejeriets hemsida framkommer det någonstans att bolaget tar emot bidrag för investeringen. Ålands Nyheter har ställt ett par snabba frågor till mejeriets vd Joakim Blom:

Är ni på ÅCA hittills nöjda med investeringen i en ny förpackningsanläggning?

– Investeringen har hittills presterat enligt förväntan, så på det sättet är vi nöjda.

Skulle mejeriet vilja rikta ett tack till någon eller några för möjligheten att göra investeringen?

– Ålandsmejeriet är tacksamma att vi ges liknande möjligheter som motsvarande företag i Finland och Sverige som vi konkurrerar med.