Kategorier
Nyheter

Minister försvarar våldtäktsmän, riktar skarp kritik mot SVT

Den svenska statliga TV-kanalen SVT avslöjade för två dagar sedan i reportageprogrammet Uppdrag Granskning att 58% av de män som dömts för våldtäkt eller försök till våldtäkt i Sverige de senaste fem åren är födda utomlands. 

I SVTs undersökning framgår också att 8 av 10 som dömts för överfallsvåldtäkter under perioden varit födda utomlands, varav hälften från länder utanför Europa. Undersökningen visar också att unga män från Afghanistan var grovt överrepresenterade i våldtäktsdomarna.

Reportaget har fått enorm uppmärksamhet i svensk media och lett till en intensiv debatt de senaste dagarna, till stor del på grund av att nuvarande regering ledd av Socialdemokraterna samt föregående regering ledd av Moderaterna under sina mandatperioder konsekvent motarbetat försök att få till stånd statliga utredningar om sexualförbrytares ursprung.

 

”Låt inte rasisterna sätta agendan”
SVTs granskande reportage har väckt stort missnöje bland ledande socialdemokrater på Åland och igår publicerade integrationsminister Nina Fellman (S) en svidande inlaga mot SVT titulerad ”Låt inte rasisterna sätta agendan” på sin personliga blog.

Fellman inleder sitt inlägg med att anklaga SVT för att ”gå någons ärenden” – närmare bestämt rasisters ärenden – och fortsätter med att anklaga Uppdrag Gransknings reportage för sensationslystnad och för att vara ett skamligt misslyckande. Fellman riktar även kritik mot att SVT sänder reportaget strax innan valet i Sverige och fortsätter sitt inlägg med att beklaga bristen på människors engagemang i ”ensamkommande pojkar och unga män”.

 

Varför får inte invandrare våldta när ”etniskt vita familjefäder” också gör det?
Fellman bekymrar sig över vad hon kallar en ”rasistisk hatstorm” som hon menar att sprider sig efter Uppdrag Gransknings reportage och frågar sina läsare hur de skulle känna sig ifall deras pojke begick en överfallsvåldtäkt utomlands och sedan pekades ut och åkte fast, när ”infödda etniskt vita män och familjefäder” ”plågsamt ofta” våldtar sina fruar.

Avslutningsvis ber Fellman sina åhörare fråga ”de som vet” för att få fakta om våldtäkter. Privilegier, kön, fattigdom, okunskap lyfter ministern fram som de faktorer som ligger bakom våldtäkt.

 

Får stöd av högt uppsatta vänsterpolitiker
En annan högt uppsatt socialdemokrat som motsätter sig Uppdrag Gransknings reportage är lagtingsledamoten Igge Holmberg, som de senaste dagarna flitigt delat kritik mot programmet på sociala medier och själv kallar Uppdrag Granskning ”SVTs skräpshow”. Socialdemokraterna Barbro Sundback samt styrelseordförande för regeringsfinansierade Ålands Radio Mia Hanström har även de gett tummen upp för ministerns inlägg, likaså liberalernas lagtingsledamot Roger Eriksson, den socialdemokratiska Ålandstidningens ledarskribent Kerstin Österman, samt Finlands tidigare invandringsminister Astrid Thors (SFP)

 

Liknande undersökningar har gjorts i Finland och på Åland
I Finland tillhandahåller Statistikcentralen och Polisyrkeshögskolan statistik kring utlänningars brottslighet, som finns tillgänglig för vem som helst att läsa online. Ur statistiken framgår det att var tredje misstänkt våldtäktsman i Finland haft utländskt ursprung.

Ålands Nyheter publicerade i mars i år en undersökning som vi gjort av alla rättegångar för våldtäkt på Åland de senaste 10 åren. I vår undersökning framgick det att 56% av dömda kommer från utanför Åland, varav två av tre har utomnordiskt ursprung.