Kategorier
Nyheter

Nya system på Föglölinjens färjfästen

Infrastrukturminister Christian Wikström (Obs) beslöt idag att ge skattebetalarna äran att punga ut med €27 000 till den finska firman StrongFlow för nya radiosändare och nya styrsystem för färjfästena i Svinö och Degerby. Enligt minister Wikström har färjfästena haft driftstörningar som ska ha berott på den ”föråldrade” tekniken, som är 10 år gammal.