Obunden Samling vill ge en miljon euro till bedragerska

Obunden Samling har lämnat in en motion till lagtinget där de kräver att en miljon euro av landskapets inkomst från hasardspel ska gå till att betala skulderna som en bokföringsbedragerska drog på sig när hon...