Kategorier
Nyheter

Oklart vad som händer med miljonskulder när Ålands Utvecklings AB avvecklas

Landskapsregeringens riskkapitalbolag Ålands Utvecklings AB (ÅUAB) kommer att läggas ner och återuppstå under det nya namnet Ålands Innovationscentrum (ÅIC), enligt budgeten för 2021 som presenterades nyligen.

I budgeten står det att ÅIC ska bli ”ett innovationslabb för att testa och stimulera affärsidéer och processer”. Regeringen Thörnroos skriver om satsningar för ”innovation, digitalisering, automation, maskinlära, artificiell intelligens och robotisering” i budgetförslaget.

Rent konkret föreslås det att LR ska ge sig in turismbranschen med bland annat cykling och ekoturism. Regeringen vill också betala fler bidrag till de företag som vinner politikernas gunst, samt bidrag till privata evenemang som intresserar dem. I budgeten finns också ett löfte om att genom ÅIC minimera skattegräns-byråkratin, som länge har gjort det svårt för åländska företag och privatpersoner att bedriva handel med utlandet.

 

Miljonfiffel upptäcktes av revisorer

ÅUABs verksamhet har präglats av höga förvaltningskostnader och en långvarig penningbrist från misslyckade spekulationer, som gett förluster i miljonklassen.

För ett par år sedan avslöjades det i en granskning av bolagets revisorer att €1 000 000 utav €3 000 000 som lånats till ÅUAB av EU via landskapsregeringen hade blivit pantsatt hos Ålandsbanken istället för att användas för investeringar. Trots häftig debatt i lagtinget och upprepade anmaningar från landskapsregeringen att frigöra panten ligger den fortfarande låst hos Ålandsbanken – som vägrar släppa ifrån sig pengarna efter att ÅUAB lånat upp sig för långt över en miljon euro.

Ålands Utvecklings AB var i låneavtalet förbjudna från att använda EU-lånet till något annat än EU-projekt och använde därför manövern med pantsättningen för att använda EU-pengar till att täcka förluster i den övriga verksamheten.

 

Bankirer tjänar storkovan på korruption

Redan i oktober 2018 anmanade dåvarande lantråd Katrin Sjögren (L) och finansminister Mats Perämaa (L) ÅUAB att betala tillbaka miljonen – plus återstående delen av EU-lånet som inte redan investerat – vilket kan vara så mycket som en miljon euro till.

Den stora vinnaren på affären har varit Ålandsbanken, som kunnat exploatera cirka €80 000 i ränta från ålänningarna genom att låna ut ÅUABs egna pengar till ÅUAB. Även ÅUAB har lyckats fiffla till sig €40 000 om året för att ”förvalta” de liggande pengarna.

I och med att ÅUAB ska avvecklas har Ålands Nyheter ställt frågor till näringsminister Fredrik Karlström (M).

Hur går avvecklandet till, likvideras ÅUAB eller köps det av ÅIC eller sker det på något annat sätt?
– Vi kommer att avsluta verksamhet i bolaget på ett ansvarsfullt och värdigt sätt så att ingen tredje part blir drabbad.

Vad händer med miljonen som ligger låst hos Ålandsbanken för ÅUABs check-kredit?
– Den är upptagen som en kreditförlust i förra tilläggsbudgeten.

Ska ÅIC också vara ett aktiebolag?
– Det är inte beslutat ännu hur det skall drivas eller vem som är huvudman. Det jobbar vi på under resten av det här året.

Var ska ÅIC få sina pengar ifrån?
– Det finns flera olika spår, jag kan återkomma till det när alla frågetecken är uträtade till utropstecken

Varför inte bara fortsätta med ÅUAB?
– Ibland är det bättre att bygga nytt än renovera gammalt. Vi måste ha lagstiftning i botten, vilket inte finns nu.

Varför ska LR över huvudtaget ägna sig åt att tillhandahålla riskkapital?
– Därför att det har blivit svårare för entreprenörer att låna pengar ifrån de traditionella bankerna och jag gärna ser att skattebetalarna även kan få en uppsida om något av företagen går bra, på så sätt kan skattepengarna användas flera gånger.

Finns det någon gräns för vilken sorts verksamhet som nuvarande regering kan tänka sig att ägna offentliga medel åt, i stil med att ni säger ”Nej, det här ska landskapsregeringen inte syssla med”?
– Det får vi återkomma till när investeringsprinciperna fastställs,

I oktober 2018 befallde dåvarande lantråd och finansminister ÅUAB att återbetala lånet på €3 miljoner till landskapsregeringen, undantaget redan investerade €894 000 och redan betalda förvaltningsarvoden. Hur mycket har betalats tillbaka hittills?
– Det har jag inte detaljkunskap om just nu.

Kommer de pengarna att användas för ÅIC?
– Det får vi återkomma till när det förverkligas

Landskapsregeringens finanschef Conny Nyholm berättar att allt kommer att regleras i samband med avvecklingen av ÅUAB och att kreditförlusten i den fjärde tilläggsbudgeten uppgick till €1 000 000. ÅUAB kan fortfarande göra utbetalningar för EU-investeringar fram till årsslutet, då verksamheten avslutas.